Hoppa till huvudinnehåll

Språkfrågan i Närpes till Högsta förvaltningsdomstolen

Närpes stad.
Arkivbild Närpes stad. Bild: YLE/Rolf Granqvist närpes stad

Den 22 december avslog Vasa förvaltningsdomstol besväret mot Närpes stadsfullmäktiges beslut att ansöka om tvåspråkighet. Nu har sju av de tolv som tidigare besvärat sig fört ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen.

I sitt besvär skriver man bland annat att man anser att det förekommit jäv i förvaltningsdomstolen: Föredraganden Anna-Lena Bernas har enligt de ändringssökande varit jävig, eftersom hon är dotter till Korsnäs styrelseordförande Sven-Erik Bernas.

I besväret påstår man att Sven-Erik Bernas hade stort intresse av att besvären över Närpesbeslutet skulle förkastas, eftersom det med största sannolikhet skulle innebära att eventuella besvär över motsvarande beslut i Korsnäs också skulle komma att förkastas.

"Det vore otänkbart att Anna-Lena Bernas skulle kunna föredra besvär över Korsnäs motsvarande beslut. Att göra det i ett helt motsvarande fall borde också vara otänkbart", står det i besväret.

Ändringssökandena anser också att förfarandet är grundlagsvidrigt, eftersom Närpes blivit pressat till att bli tvåspråkigt med hot om mindre statsunderstöd.

Statsmakten har enligt dem "köpt bort enspråkigheten i Närpes, Korsnäs och Larsmo".

Eftersom beslutet i Vasa förvaltningsdomstol kom så sent på året förblev Närpes enspråkigt svenskt och förlorade kring två miljoner euro i statsstöd.

Läs också: Besväret mot Närpes tvåspråkighet avslogs

Uppdaterad klockan 19.40

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten