Hoppa till huvudinnehåll

Svar: Vegas uppdrag brett

Bilden illustrerar olika musikstilar.
Bilden illustrerar olika musikstilar. Bild: Yle genre

I HBL 28.1 kritiserar Wilhelm Kvist musikutbudet på Yle Radio Vega. Han utgår i resonemanget rätt långt från sin personliga smak.

Kvist hänvisar helt riktigt till att omfattande undersökningar utgör ett viktigt element då Vega skapar musikprofilen för till exempel morgonsändningarna. Just då publiken är som störst är det också naturligt att spela uttryckligen sådan musik som fungerar för och omfamnas av den breda massan. Undersökningar visar också att musiken blir en allt viktigare faktor i valet av radiokanal.

Kvists uttalande att flödesradions musik är smak- och luktfri är ett exempel på hans personliga musiksmak. Någon annan kan ha en diametralt motsatt smak när det gäller musik och just därför undviker vi på Radio Vega att låta en enskild individs tycke och smak styra flödessändningarnas musikprofil. Publiken är bred, tycke och smak varierar och för Radio Vega gäller det att i flödessändningarna hitta en gyllene medelväg.

Yle Radio Vegas uppgift är att finnas till för en bred publik med blandade intressen, varierande smak och olika behov, både när det gäller det talade innehållet och den spelade musiken. Vi är därför glada att se att finlandssvenskarnas tillfredsställelse med Radio Vega fortsatte att stiga under 2014.
Kvist skriver också att Radio Vega inte spelar visor eller finländsk musik. Det stämmer inte. Den finlandssvenska musiken är högt prioriterad och förekommer både i flödesradion och i specialprogrammen, bl.a. i omtyckta programmet Fonden. Vega Visor bjuder på både gamla och nya visor från såväl Svenskfinland som Skandinavien.

Under 2014 spelades olika musikstycken framförda av Evert Taube 57 gånger på kanalen och för Cornelius Vreeswijk är siffran 93. Härtill kommer all musik som är skriven av dessa två och framförs av en mängd andra artister.

Yle Radio Vegas uppgift är att finnas till för en bred publik med blandade intressen, varierande smak och olika behov, både när det gäller det talade innehållet och den spelade musiken. Vi är därför glada att se att finlandssvenskarnas tillfredsställelse med Radio Vega fortsatte att stiga under 2014.

Kaj Backman
programchef
Yle Radio Vega och Yle X3M

Det här svaret publicerades i Hufvudstadsbladet 1.2.2015.

Läs också

Frågor & svar

Nyligen publicerat - Frågor & svar

 • Dataskydd för Yles tjänster

  Dataskydd beaktas i planeringen av Yles tjänster.

  Att skydda integriteten hos de som använder Yles tjänster är viktigt. Yle skyddar personuppgifter enligt gällande föreskrifter och tar dataskydd och datasäkerhet i beaktande när tjänster planeras.

 • Svar: Yles strategi

  Strategin drar upp riktlinjerna för ledarskapet på Yle

  I sin ledare (ÅU 9.12) kritiserar Pär Landor tidtabellen för Yles strategi. Borde Yle ha låtit utvecklingen avstanna för att Kommunikationsministeriet tillsatt en arbetsgrupp som funderar på Yles uppdrag? Yles nya strategi Mitt bland oss gjordes eftersom den förra strategin var daterad 2012 och dess mål satta till år 2015.

 • Svar: Ingen inbjudan

  En läsare (VBL 9.12) saknade invigningen av Campus Norrvalla

  Martin Markèn undrar i Vasabladet (8.12) varför Yle inte bevakade invigningen av Campus Norrvalla. Ulrica Lövdahl, chef för Yle Österbotten, svarar att redaktionen inte fick någon inbjudan.

 • Svar: Motarbetar stereotypier

  Yle svarar på en insändare om En svensk sommar i Finland.

  En tittare undrar (HBL 29.4) hur serien En svensk sommar i Finland främjar relationerna till Sverige.

 • Yle svarar: Politisk satir testar ofta gränser

  Yle svarar på en insändare om YleLeaks i HBL.

  Jan-Peter Paul ställer i HBL (15.3) frågor om Yles värderingar och programmet YleLeaks. Satu Keto och Arttu Nurmi från Yles finskspråkiga kultur- och underhållningsredaktion svarar att politisk satir ofta testar den goda smakens gränser.

 • Svar: Yles mål är att nå alla finländare

  Vasabladets chefredaktör Niklas Nyberg uttrycker (Vbl 15.2)

  Vasabladets chefredaktör Niklas Nyberg uttrycker (Vbl 15.2) sin oro över de finlandssvenska mediernas framtid och skriver bland annat att Yles målsättning handlar om volym. Ulrica Lövdahl, chef för nyheter och aktualiteter på Yle Österbotten och Svenska Yles direktör Marit af Björkesten skriver i sitt svar att en konstruktiv debatt måste basera sig på fakta.

 • Svar: Ett sämre Yle gör inte HBL bättre

  Chefredaktör Jens Berg skriver i sin ledare (HBL 5.2) att Yles nya strategi på svenskt håll medför ett tomrum i etern. Yles strategidirektör Gunilla Ohls och Svenska Yles direktör Marit af Björkesten skriver i sitt svar att det mest dramatiska framtidsscenariet inte är att kvantiteten i broadcast minskar, utan att det svenskspråkiga innehållet blir ointressant, otillgängligt och irrelevant.

 • Svar: Vegas uppdrag brett

  I HBL 28.1 kritiserar Wilhelm Kvist musikutbudet på Yle Radio Vega. Kaj Backman, programchef på Yle Radio Vega och Yle X3M, svarar att Vegas uppgift är att finnas till för en bred publik med blandade intressen, varierande smak och olika behov, både när det gäller det talade innehållet och den spelade musiken.

 • Svar: Svenska Yles riktlinjer

  På insändarplats i Västra Nyland (24.12) anser en skribent att Svenska Yle inte tillåter kritiska inlägg på sin webbplats. Mediechef Carin Göthelid svarar att Svenska Yle välkomnar dialog och debatt, men följer riktlinjer för kommentarerna.

 • Svar: Om Yles stora uppdrag

  Yles kommunikationsdirektör Reija Hyvärinen kommenterar Iltalehtis ledare (14.1) om rapporten Ylen Suuri tehtävä (fritt översatt Yles Stora Uppdrag) som publicerades 5.1, Enligt Hyvärinen erbjuder rapporten ett perspektiv på den brytningstid medierna befijnner sig i just nu. Samtidigt påminner Hyvärinen att det är frågan om en rapport som betalts av kommersiella medier och tidningar, och alltså inte frågan om en objektiv granskning av mediernas situation.

 • Över 400 000 sidvisningar på årets mest lästa artikel

  En text som resonerar kring barn och sociala medier blev årets mest lästa artikel på Svenska.yle.fi. På topplistan för 2014 finns också ett inträdesprov, en kolumn om barnuppfostran och en artikel om humorgruppen KAJ:s webbjulkalender.

 • Arenan populär bland finländare i Spanien

  Finländarna i Spanien är den grupp utlandsfinländare som tittar och lyssnar mest på Arenan. Antalet program, klipp och direktsändningar som startas från Spanien är 50 000 i veckan.