Hoppa till huvudinnehåll

Alla får och alla kan i Borgå

Hoppa på besökte Borgå på tisdag. Sex daghem med 120 barn plus hemmamammor fick en möjlighet att röra på sig i Kokonhallen. Det här var starten på turnén som är fullbokad runt om i Svenskfinland.

Hoppa på uppmärksammar och betonar rörelseglädjen hos barnen och vill skapa en positiv attityd till fysisk aktivitet. Kampanjen riktar sig både till hemmen och till alla svenskspråkiga daghem i Finland.

Det rekommenderas att barn i lekåldern ska röra på sig aktivt minst två timmar per dag. Undersökningar visar att det kan vara svårt att uppnå.

En färsk finländsk avhandling visar att barn i 3-årsåldern sitter för mycket i daghemsmiljön. De flesta barn vill röra på sig och gillar olika former av fysisk aktivitet.

Rör på dig med Bärtil

Tio avsnitt av barnprogrammet Bärtil, som sänds i BUU-klubben på Yle Fem, har fysisk aktivitet som tema våren 2015.

Bärtil och hans vänner fokuserar på rörelse och inspirerar barnen att röra på sig på olika sätt. Fåret Bärtils triumfrop ”Får kan!” har i Hoppa på-kampanjen blivit ”Alla får och alla kan!”. Det är den attityden till fysisk aktivitet som vi vill sprida.

Rörelsefester på tolv orter

Turnén betyder rörelsefester på många orter i Svenskfinland. Festerna är för barn i åldern tre till sex år. Alla svenskspråkiga daghem i Finland är inbjudna.

På festerna får barnen ha kul och röra på sig: upptäcka egenskaper som de redan har, till exempel balans, styrka, uthållighet och koordination. Grundtanken är att alla får och alla kan.

Alla barn får också Bärtils rörelsekortpacke på festerna.