Hoppa till huvudinnehåll

Besvär hotar fälla Korpoplanen

strandplanen i korpo är snart klar
strandplanen i korpo är snart klar Bild: Yle/Johanna Ventus strandplanen i korpo

Långdansen kring Korpo norra strandgeneralplan fortsätter.

Korpo norra strandgeneralplan - en långkörare

- Arbetet inleddes 1997.
- Korpo kommunfullmäktige godkände planen i oktober 2003. Miljöcentralen, dåvarande NTM-centralen, överklagade och Åbo förvaltningsdomstol hävde fullmäktiges beslut.
- Det reviderade förlaget läggs till nytt påseende 2006. Nya utredningar väntar.
- Förslaget läggs till påseende igen 2011-2012. 139 anmärkningar lämnas in.
- Miljönämnden föreslår att stadsstyrelsen godkänner planen efter att den kompletterats enligt ändringsförslagen som kommit in.
- April 2014, kompletteringsarbetet utgående från ändringarna är inne på slutrakan.
- December 2014, stadsfullmäktige i Pargas godkänner planen.

Korpo norra strandgeneralplan är en verklig långkörare. Arbetet med planen inleddes 1997 och godkändes i oktober 2003 av Korpo kommunfullmäktige. Men miljöcentralen, dåvarande NTM-centralen, överklagade och Åbo förvaltningsdomstol hävde fullmäktiges beslut och så var långdansen av besvärsrunor och domstolshävande i gång.

På sitt möte i december godkände stadsfullmäktige i Pargas slutligen planen och förhoppningen var att man nu kunde sätta punkt för den snart 20 år långa processen.

Men efter fullmäktiges beslut lämnades åtta besvär in. Enligt Turkka Michelsson, vikarierande planläggningschef i Pargas, rör sju av besvären endast detaljer men eftersom ett av besvären rör planen i sin helhet betyder det att planen inte kan vinna laga kraft.

- Det betyder att området tillsvidare förblir oplanerat, säger Michelsson.

Åbo förvaltningsdomstol ska nu ta ställning till besvären. Går frågan vidare till Högsta förvaltningsdomstolen kan staden få vänta tre år på ett beslut.

Michelsson utesluter inte heller att förvaltningsdomstolen också den här gången häver fullmäktiges beslut och att processen måste börja om får början igen.

- Tyvärr kan beslutet hävas den här gången också. Det hela är mycket besvärligt, säger Michelsson.

Korpo norra strandgeneralplan gäller trots namnet största delen av Korpo, endast skärgården nedan är utanför.

Läs också:

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland