Hoppa till huvudinnehåll

Pussel hjälper skilsmässofamiljer

Barnfamiljen har många bollar i luften
Barnfamiljen har många bollar i luften Bild: Väestöliitto subjektiv rätt till dagvård

Barnavårdsföreningen i Finland inleder ett omfattande arbete för att stöda skilsmässofamiljer och nyfamiljer.

Barnavårdsföreningen har fått ett stort bidrag av Penningautomatföreningen RAY för ett treårigt projekt med namnet Pussel.

-Vår ambition är stor. Vi vill nå ut till alla svenskspråkiga barnfamiljer där det skett en separation eller där det finns en nyfamilj, säger Pia Sundell, verksamhetsledare vid Barnavårdsföreningen.

Tanken är att familjerna ska få möjlighet till stödgruppsverksamhet, veckoslutsläger och individuella stödsamtal. En handbok för stödgruppsverksamhet utarbetas inom projektet.

-Vi vill kunna erbjuda verktyg så att familjerna ska kunna klara av sin vardag, säger Sundell.

Förhindra nya uppbrott

Projektet ska jobba med tidigt ingripande och förebyggande verksamhet.

-De flesta som har separerat kommer troligen att inleda nytt förhållande och det är bra, men man kan göra mycket för att det inte ska ske ett nytt uppbrott.

Pia Sundell talar också varmt för referensstöd, det vill säga att man får stöd från andra som upplevt liknande saker.

-Genom att dela med andra och märka att man inte är ensam i den här situationen får man också hjälp, säger Sundell.

Under hela projekttiden kommer virtuell verksamhet att utarbetas, tas i bruk och utvecklas. Planen är att stödgruppsverksamhet, chattforum och stödsamtal även kan ske på webben.

Pia Sundell påpekar också att Barnavårdsföreningen redan under flera års tid - med benäget bistånd av stiftelsen Brita Maria Rehnlunds minne - gjort föreberedande arbete inför det här projektet.

Projektet Pussel förverkligas i samarbete med Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli), Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry (Kasper), Vasa mödra- och skyddshem rf och Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf (FDUV). Penningautomatföreningen RAY finansierar över 80% av projektet med sitt bidrag på 380 000 euro.

Läs också:
Skilsmässans sorg bearbetas i stödgrupp
Kolumn: Det gör ont, ont, ont!

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes