Hoppa till huvudinnehåll

"Fruktansvärd flyktingsituation i Ukraina"

Frivilliga lastar av påsar med mat som ska delas ut till flyktingar i Kiev.
Frivilliga lastar av påsar med mat som ska delas ut till flyktingar i Kiev. Frivilliga lastar av påsar med mat som ska delas ut till flyktingar i Kiev. Bild: Yle/Viktor Heikel kiev

Situationen för de ungefär 1,5 miljoner människor som är på flykt från krigsområdet i östra Ukraina är alldeles förfärlig, säger Kerstin Kronvall som är utrikeskorrespondent för Yle Uutiset i Kiev. Många kan inte ens ta sig ut därifrån eftersom striderna är så häftiga och för att myndigheterna har infört nya bestämmelser kring tillstånd som man behöver för att komma iväg.

Redaktör Kerstin Kronvall
Kerstin Kronvall rapporterar från Ukraina Redaktör Kerstin Kronvall Bild: Yle kronvall

Ungefär hälften av de som lyckats fly har tagit sig till Ryssland och den andra hälften finns i andra delar av Ukraina.

- De lever i väldigt svåra förhållanden. De flesta har flytt i stor hast och har inte fått med sig varma kläder för att inte tala om annan egendom, berättar Kronvall.

Flyktingarna får nöja sig med att inhysas där plats finns, det kan vara nedlagda militärförläggningar, barn- eller åldringshem och liknande ställen.

Enligt Kronvall är en del av flyktingarna såpass lyckligt lottade att de har släktingar eller vänner som kan inhysa dem. Några enstaka har fått med sig tillräckligt med pengar så att de kan hyra ett ställe att bo. På det stora hela är läget för dem som har flytt kriget verkligt svårt.

- Hjälpbehovet är givetvis enormt när så här många människor är på flykt. I första hand behövs mat, kläder och husrum. Det är svårt att få tag på mediciner och gratis sjukvård existerar bara på papper, förklarar Kronvall.

Den som behöver läkarvård får betala extra och det råder bland annat stor brist på insulin för diabetiker.

- De här människorna har förlorat precis allt, sina hem, pengar och kläder. De har inte mat och ingen framtid. Det är en oerhörd katastrof för varje enskild människa som drabbats.

Var dröjer omvärldens bistånd?

- Ur ett Ukrainskt perspektiv verkar det som om omvärlden inte ens diskuterar den här humanitära katastrofen speciellt mycket, säger Kronvall och tillägger att det nog talas om att hjälpa Ukraina diplomatiskt, om att stöda staten ekonomiskt och om vapenhjälp.

Tyskland har sänt baracker till Ukraina för att användas som tillfälliga bostäder.

- Det är ju bara en droppe i havet. Några konvojer med humanitärt bistånd från EU har inte setts till ännu och inga verkligt stora ansträngningar att hjälpa de här människorna har jag inte märkt av, säger Kerstin Kronvall.

En försvårande omständighet i sammanhanget står de Ukrainska myndigheterna själv för i och med sin stela och långsamma byråkrati.

- Dessutom förekommer korruption, säger Kronvall. Tullen eller andra myndigheter vill gärna ha en bit av biståndet till sig själv, så situationen är nog svår.

Läs också:
Över en miljon på flykt undan kriget i Ukraina

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle