Hoppa till huvudinnehåll

Kan medicinerna bli för billiga?

Produktutvecklingen av nya mediciner kostar enorma summor. Bild: Bayer Schering Pharma Oy/Markku Koivumäki bayer schering pharma

För läkemedelsindustrin kan de sjunkande medicinpriserna bli ett problem. Lägre intäkter tär på resurserna för att utveckla nya preparat. Men utvecklingen sporrar också branschen.

På läkemedelsmyndigheten Fimea ser man prisutvecklingen med ökad konkurrens som en positiv sak.

- Priserna har gått stadigt neråt och det är positivt för hela samhället, säger Marja-Riitta Helle som är enhetschef för försäljningen.

Läget har uppstått till följd av lagstiftning om att billigare, så kallade generiska preparat, måste erbjudas av apoteken i den utsträckning de finns att tillgå.

- Systemet är sådant att läkemedelsbolagen har sina patent på originalmedicinerna i några år, men när patenttiden löpt ut kan andra bolag erbjuda samma mediciner till ett lägre pris och det sporrar innovationstänket inom branschen. Så de innovativa bolagen måste alltid ha nya produkter på gång, säger Helle.

Mångmiljonbelopp har sparats

Finland har i dag Nordens förmånligaste originalmediciner, medan priserna på de generiska preparaten är lägre i både Sverige och Danmark. Andelen generiska mediciner som säljs i Finland ligger på snittnivå inom EU, men på Fimea ser man det möjligt att öka andelen ytterligare.

Folkpensionsanstalten räknar att staten sedan 2003, när lagen ändrades, har sparat kring 700 miljoner euro på medicinersättningar. Konkurrensen har alltså hårdnat - och på läkemedelsbolaget Orion syns trenden, då de tillverkar både originalpreparat och de generiska kopiorna. Därför har de kunnat hålla sin marknadsställning tillsvidare, säger Paula Rytilä som är medicinsk direktör på Orion.

Låga priser avskräcker bolag

- Originalpreparaten säljs främst till exportmarknaderna, så de medför exportinkomster till Finland. Och patenten är väldigt viktiga för att generera resurser för produktutvecklingen. Men samtidigt finns möjligheten att förse finländska kunder med finländska generiska preparat till ett lägre pris, säger Rytilä.

Hon säger ändå att läkemedelsbranschen blivit tuffare och att ett allt för lågt pris kan ha andra följder.

- Blir medicinerna för billiga, kan det bli ointressant för en del aktörer att alls sälja dem på den finländska marknaden, så att vissa mediciner inte finns att tillgå. Det har skett till exempel i USA, säger Rytilä.

Finland har mer potential

På Orion har man årligen avvarat kring 100 miljoner euro för produktutveckling, för att hålla sig aktuell med nya patenterade preparat. Först efter att forskningskostnaderna är täckta, är man villiga att betala utdelning till aktieägarna.

- Vår ägarbas är sådan att de förstår betydelsen av forskningen, säger Rytilä.

På Fimea tror man inte att konkurrenssituationen minskar möjligheterna att utveckla nya produkter. Däremot är Marja-Riitta Helle oroad över att investeringsivern och tillverkningen i Finland minskar.

- Vi har många små och medelstora företag som är duktiga på innovationer. Men de köps ofta upp och flyttas utomlands, men jag hoppas att inte all tillverkning försvinner, säger hon.

På Orion håller man med om att det finns mycket outnyttjad potential inom branschen i Finland.

- Det vore viktigt att samhället kunde satsa mera på den här industrin, för att skapa nya möjligheter för bolag att växa. För det är en viktig industri för Finland, men det vore bra med flera bolag som vågar satsa i Finland, säger Rytilä.

Nyligen publicerat - Vetenskap