Hoppa till huvudinnehåll

Myndigheterna kollar att svaveldirektivet följs

Vid årsskiftet trädde nya miljöbestämmelser i kraft inom sjöfarten. I praktiken innebär den Europeiska unionens svaveldirektiv att fartyg antingen måste börja använda ett miljövänligare bränsle eller rena sina utsläpp.

För att se till att de nya bestämmelserna följs, granskar Trafiksäkerhetsverket nu fartyg som rör sig i finska vatten.

- Det är främst frågan om dokumentkontroll och sen tar vi också vid behov oljeprover, berättar Jan-Christian Welander, enhetschef på Trafiksäkerhetsverket.

För att inte överskrida de nya utsläppsgränserna, har rederier varit tvungna att göra stora investeringar i bränslen och reningsteknologi.

Så är också fallet ombord på ett av Godby Shippings fartyg, Link Star, berättar maskinchef Jukka Harju. Det har gjorts bränsleljusteringar och installerats nya filtersystem ombord, och nu är allt som det ska.

Fartygen som granskas är i synnerhet sådana som kommer från områden som inte omfattas av samma miljökrav, äldre fartyg och sådana som tidigare fått anmärkningar i samband med hamnkontroller, berättar Jan-Christian Welander.

Avgasproverna analyseras på Tullaboratoriet i Esbo och ifall ett fartyg inte fyller miljökraven, kan Trafiksäkerhetsverket anmäla rederiet till allmänna åklagaren eller tvinga fartygen att tanka med ett bränsle med lägre svavelhalt. Men tillsvidare verkar rederierna ha följt de nya bestämmelserna.

- Det här ser jag som positivt för sjöfarten, säger Welander.

"Bästa året hittills för fartygsrengöring"
Svaveldirektiven pressar fram nya innovativa lösningar

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland