Hoppa till huvudinnehåll

Vi går i pension allt senare

Pension.
Pension. pensionering

Pensioneringsåldern har skjutits framåt betydligt, visar Pensionsskyddscentralens statistik för fjolåret.

Trots det svåra ekonomiska läget hägrar pensionsdagarna i genomsnitt först vid 61,2 års ålder - den genomsnittliga pensionsåldern år 2013 var 60,9 år.

Den största orsaken till att pensionsåldern senarelagts är att antalet sjukpensioner gått ner. Då man jämför fjolårets siffror med antalet som gick i sjukpension år 2013, ser man att de sjunkit med åtta procent.

- Sjukpensionerna har minskat överraskande mycket. Finländarnas livslängd ökar och allt fler är friska då de är i pensioneringsåldern.

Det har skett en förändring på arbetsplatserna och i attityderna, konstaterar utvecklingschef Jari Kannisto vid Pensionsskyddscentralen i ett pressmeddelande.

Avskaffandet av den förtida ålderspensionen har också inverkat på att man går i pension senare. Förtida ålderspension beviljas inte längre till personer som är födda 1952 eller senare.

63 år populärast

Pensionsskyddscentralens direktör Mikko Kauto räknar med att de här förbättringarna innebär att målsättningarna för en förlängning av arbetskarriärerna kan bli verklighet.

- Pensionsförnyelsen som man kom överens om i höstas behövs, för att också övergången till ålderspension ska senareläggas. Nu är 63 år fortfarande den populäraste åldern att gå i ålderspension.

År 2014 var den förväntade pensionsåldern 61,2 år för en 25-åring och 62,8 år för en 50-åring.

Sysselsättningen bland de äldre har ökat

Sysselsättningsgraden bland de äldre har stigit. Under ett drygt årtionde har sysselsättningsgraden bland dem som fyllt 55 stigit med 10 procentenheter, till 60 procent.

- Trots det ekonomiska läget har sysselsättningen utvecklats i positiv riktning. Under de senaste åren har i synnerhet sysselsättningen för över 60-åringar stigit markant, säger utvecklingschef Jari Kannisto vid Pensionsskyddscentralen.

Ifjol gick 70 000 i arbetspension, 3 000 färre än året innan. Färre gick också i deltidspension.

- Största delen av dem som gick i arbetspension, över 70 procent, övergick genast i ålderspension. Antalet som gått i ålderspension har ökat kraftigt under de senaste åren.

Yle uutiset