Hoppa till huvudinnehåll

Tongåvan är med i Gemensamt ansvar

Barn i Haiti efter jordbävninge 2010.
Barn i Haiti efter jordbävninge 2010. Bild: Catianne Tijerina / ACT-allianssi / Kyrkans Utlandshjälp biståndsarbete,biståndspengar

En stor del av barnen på Haiti börjar skolan men tvingas ofta avbryta sin skolgång då det kostar för mycket. I Finland lever en tiondel under fattighetsgränsen. För dessa två mål samlas pengar via Gemnsamt ansvar i år.

Omkring tolv procent av Finlands befolkning lever under fattigdomsgränsen. För en ensamstående betyder det 1170€ netto/månad. För en familj med två vuxna och två barn under 14 år var inkomstgränsen cirka 2 449 euro/mån. För dem är det ofta svårt att ens kunna tillfredställa de grundläggande behoven: mat, kläder och tak över huvudet.

Via insamlingen Gemensamt ansvar går man in för att utvidga Helhjärtat-tjänsten nationellt så att de som behöver hjälp och frivilligarbetarna ska hitta varandra. Tjänsten samlar alla typer av frivilligarbete som finns tillgängliga på olika orter, och via tjänsten kan man också be om hjälp. Helhjärtat-tjänsten fungerar för tillfället på ungefär 30 orter.

Skolan ofta för dyr för Haitibarnen

I Haiti börjar nästan 80 procent av barnen i skolan. Endast en fjärdedel av barnen fortsätter högstadiet. Majoriteten av skolorna är privata, och skolavgifterna är så höga att de fattiga familjerna inte har någon möjlighet att bekosta barnens skolgång – största delen av haitierna lever trots allt på mindre än två dollar om dagen. Många barn tvingas sluta skolan alltför tidigt.

Utan utbildning finns det just inget hopp om ett bättre liv. Arbetslösheten är ett stort problem, och värst utsatta är de outbildade ungdomarna.

I det haitiska samhället, där man under tiotals år kämpat med våld, förtryck, korruption och naturkatastrofer, vill man få en förändring till stånd. Landet har ett skriande behov av unga och driftiga krafter, som skulle kunna skapa en produktiv företagsverksamhet och service samt en fungerande och jämlik samhällstruktur.

Stöd insamlingen

via donationstelefon:
0600 1 7010 (10,26 € / samtal+lpa)
0600 1 7020 (20,28 € / samtal+lpa)

via nätbank:
webbsidan för Gemensamt ansvar

via bankkonto:
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Insamlingen startar fredagen den 6.2 kl 19.30