Hoppa till huvudinnehåll

Kyndelsmässa - vad är det egentligen?

Ljus i frostigt fönster
Ljus i frostigt fönster Bild: Kyrkans bildbank/Tom Norrgrann kyndelsmässa

Kyndelsmässan är en ljusfest. Kyndel är ett gammalt svenskt ord för ljus, bloss (jämför engelskans candle och isländskans kyndill). Så när det i kyrkorna firas kyndelsmässodag är det alltså ljuset som står i centrum. Och förr i världen alldeles konkreta ljus!

Före gasbelysning och elektriska lampor var det den levande lågan som var ljuskällan. Beroende på vad som fanns till hands har människorna bränt pärtor, olja, talg och vax för att lysa upp sina hem och kyrkor. I kyrkorna har man försökt hålla sig till vaxljus, som brinner klart och jämnt och som varken osar eller luktar. Alltid har det inte varit möjligt, så också i kyrkorna har man ofta fått ta till oljelampor i södra Europa och talgljus här hos oss.

Kyrkljusen var ju viktiga rent konkret – utan dem skulle det inte ha gått att fira gudstjänst under den kalla årstiden. Så finns ju dessutom det symboliska värdet – ljuset är en sinnebild för Jesus, som i den kristna tron beskrivs som världens ljus. Så det är ju inte så överraskande att en gammal kyrklig ceremoni var välsignandet av de ljus som skulle komma att användas i kyrkan det kommande året.

På många håll var det också vanligt att församlingsborna tog med sig sina egna ljus för att få dem välsignade av prästen och bestänkta med vigvatten. Ofta ordnades det också processioner där präster och församling högtidligt skred fram med ljus i händerna. Dagen kallades ibland för ”lilla julen”.

På 300-talet efter vår tideräknings början blev det vanligt att i kyrkan högtidlighålla minnet av Jesu frambärande i templet, som beskrivs i Lukasevangeliet. Det hörde till gammal judisk sed att en förstfödd son skulle bäras fram i templet och hans mor renas 40 dagar efter förlossningen (därav det gamla namnet Jungfru Marie kyrkogångsdag). Redan då hade högtiden karaktär av en ljusfest.

I katolska kyrkan är traditionen med ljusvälsignelse på den här dagen obruten – i protestantiska kyrkor har seden varit halvt bortglömd. Men festdagen håller på att göra comeback – i många finländska församlingar firas den med processioner och välsignelser. I Hammarland har man t.ex. ljusprocession från församlingshemmet till kyrkan och i andra kyrkor välsignas ljus som gudstjänstdeltagarna efter mässan får ta med sig hem.

På Arenan kan du höra på kyndelsmässodagens gudstjänst i Jomala kyrka.

Läs också

Tro

Nyligen publicerat - Tro