Hoppa till huvudinnehåll

Lärarna vill inte ha flexibel skoldag

Undervisnings- och kulturministeriet vill utreda om det går att göra skoldagen mer flexibel genom att kombinera olika hobbyverksamheter med de vanliga skolämnena. Det skulle också betyda att skoldagen förlängs för lågstadieeleverna. Lärarna är fundersamma till förslaget och kräver att de ersätts ifall arbetsdagen förlängs.

Mårtensdals skola i Vanda är en av de 196 skolor som är med i Undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt, där tanken är att göra skoldagen mera flexibel genom att ta in annan hobbyverksamhet under skoldagen.

Trots att skoldagen vid Mårtensdals skola redan är slut stannar många elever kvar på skolan för att delta i olika klubbar. I ett klassrum sjunger en gosskör, i ett annat klassrum spelar man bridge och i gymnastiksalen leker och klättrar barnen.

Rektor Monica Weckström berättar att de har försökt göra skoldagen mer meningsfull för eleverna men i praktiken har det varit svårt att genomföra.

- Vi har bara lyckats placera in klubbverksamhet på morgonen innan skoldagen börjar och på eftermiddagen, säger Monica Weckström rektor i Mårtensdals skola.

Hon upplever att det redan var en utmaning att förlänga skoldagen med gratis klubbar för eleverna. Eftersom många av eleverna är beroende av skolbussarnas tidtabeller och har svårt att stanna längre i skolan.

En del av klubbverksamheten sköts gratis av föreningar och föräldrar medan de andra klubbarna finansieras via olika projekt stöd.

Fler roliga timmar

Enligt rektor Monica Weckström skulle det vara en ännu större utmaning att göra skoldagen ännu mer flexibel genom att till exempel spjälka upp skoldagen mitt i med annan verksamhet, vilket ministeriet önskar.

En av de stora frågorna är hur man skall ersätta lärarna om man sätter in håltimmar i läseordningen.

Eleverna i Mårtensdals skola skulle väldigt gärna ha mer roliga timmar. Nioåriga Janna Malmström tycker att det skulle få vara musik och rörelse under skoldagen.

Oskar Laakkonen i Mårtensdals skola i Vanda.
Oskar Laakkonen vill prova på olika saker under skoldagen. Oskar Laakkonen i Mårtensdals skola i Vanda. Bild: Marga Sandström oskar laakkonen

- Musik på morgonen, sen danslektion och matematik och efter maten kunde vi vila, så tycker Janna Malmström att en favoritskoldag kunde se ut.

Oskar Laakkonen som också är nio år är inne på samma linje. Han tycker det skulle vara roligt om man fick prova på olika hobbyer på skoltid.

- Då skulle man inte vara så trött på kvällen som nu när man åker bil till scouterna, säger Oskar Laakkonen.

Det är också en av orsakerna till att Undervisnings- och kulturministeriet valt att utreda om skolan kan få in barnens hobbyverksamhet i skolschemat.

Läs också:
Lärarförbundet ställer frågor

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes