Hoppa till huvudinnehåll

Bokslutet på minus för Borgå

Våg
(arkivbild) Våg Bild: Arja Lento våg

Borgå stads bokslut från förra året har underskott. Största delen av stadens investeringar kunde ändå finansieras med årsbidraget, framgår det av förhandsuppgifterna om bokslutet som just blev klara.

Det sammanräknade resultatet av stadens och affärsverkens verksamhet kommer att ha ett underskott på cirka 9 miljoner euro efter avskrivningar. Borgå stads affärsverk hade enligt sina mål ett rimligt överskott. Affärsverkens resultat förbättrar hela stadens resultat med drygt en miljon euro.

Finansdirektör Raija Vaniala förklarar det sämre resultatet med att ökningen av skatteinkomster stannade av, statsandelarna minskade och inkomster från försäljningen av egendom blev mindre.

Borgå stads utgifter ökade med cirka 12 miljoner euro från föregående år. Köp av tjänster ökade med 5 miljoner euro, bidragen med 3 miljoner euro, hyreskostnaderna med 3 miljoner euro och löneutgifterna med 2 miljoner euro. Utgifterna ökade med 3,6 procent.

Stadens skuldbelopp var vid årsskiftet 116 miljoner euro. Skuldbeloppet sjönk med dryga två miljoner euro men samtidigt blev stadens likviditet stramare. Kassamedlen var vid utgången av förra året 6,5 miljoner euro mindre än i början av året.

– Stadens skuldbelopp är nu cirka 2330 euro per invånare, vilket är mindre än i kommunerna i genomsnitt, berättar Raija Vaniala.

Läs också