Hoppa till huvudinnehåll

Företag ingår avtal om Pumpviken i Karis

Ett bildmontage över hur Pumpviken i Karis skulle se ut ifall detaljplaneförslaget 2014 blir verklighet.
Detaljplaneförslag för tidigare Västra Nylands Yrkesskola Ett bildmontage över hur Pumpviken i Karis skulle se ut ifall detaljplaneförslaget 2014 blir verklighet. Bild: Raseborgs stad detaljplaneförslag

Raseborgs stad ingår ett markanvändningsavtal med en privat ägare gällande Västra Nylands yrkesskolas tidigare skolområde i Karis.

Stadsstyrelsen i Raseborg godkände avtalet på sitt möte i går (9.2)

Avtalet görs upp med anledning av detaljplaneändringen på området.

Nya bostäder

Målet är att det ska byggas bostäder på området invid Pumpviken i Karis. Där skulle finnas flervåningshus, bostadshus och fristående småhus. Den sammanlagda våningsytan är 15 450 kvadratmeter.

Över 11 000 kvadratmeter kan användas till nya bostadshus. En stor del av byggrätten ingår i redan existerande planer för området. Nu blir det möjligt att bygga bostäder i stället för offentliga byggnader.

I och med att yrkesutbildaren Axxell flyttade in till ett nybygge i Karis centrum blev lokalerna vid Pumpviken där Västra Nylands yrkesskola tidigare fanns tomma.

Markanvändningsavtalet för Pumpvikenområdet görs upp mellan Raseborgs stad och Fastighets Ab kustregionens utbildningsfastigheter. Markanvändningsavgiften är 190 000 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland