Hoppa till huvudinnehåll

Frågor om Svedja träsk vid invånarkväll

Varför ska vägen gå över min tomt? undar Karisbon Stefan Engberg
Varför ska vägen gå över min tomt? undar Karisbon Stefan Engberg. Varför ska vägen gå över min tomt? undar Karisbon Stefan Engberg Bild: Yle/Monica Slotte stefan engberg

Utkastet till delgeneralplan för Karis västra tätort presenterades vid en öppen invånarkväll i Kiilan koulu på tisdagen. Ett tiotal intresserade hade sökt sig dit.

Det är området runt Svedja träsk man först kommer att börja bygga ut. När planeringen är färdig och godkänd, vill säga.

- Vi är ganska i början ännu. Nu har vi utkastet framlagt, sedan fortsätter vi med planförslaget på samma sätt. Målet är att planen ska godkännas före jul. Det är en krävande tidtabell men vi ska försöka hålla den, säger Aija Aunio som är planläggningsarkitekt.

Hon hoppas att detaljplaneringen kan komma igång före sommaren.

Simma och bygga

350 nya invånare ska kunna bosätta sig naturskönt nära Svedja träsk. Bland de närvarande nuvarande ortsborna är det många som oroar sig för sin simstrand, den enda lokala i Karis. Klarar träsket dubbelt mera människor än dagens kanske 1000 som simmar där?

- Det är ett attraktivt område men man kommer inte att kunna bygga vad som helst och hur som helst. Vi ska kunna stå till tjänst med direktiv där. Natur och Miljö kan bedöma påfrestningen av träsket, säger Aunio.

Göran Fagerstedt intresserar sig för de arkeologiska aspekterna i delgeneralplanen.
Göran Fagerstedt oroar sig för Svedja träsk Göran Fagerstedt intresserar sig för de arkeologiska aspekterna i delgeneralplanen. Bild: Yle/Monica Slotte göran fagerstedt

Karisbon Göran Fagerstedt är ordförande för Karis musei- och hembygdsförening. Han kom mest för att höra om de arkeologiska aspekterna i området och hur man tar hänsyn till fornminnen. Under mötets gång börjar också han oroa sig för simstrandens framtida öde.

- Bebyggelsen ser ut att komma väldigt nära Svedja träsk. Jag tycker att det borde göras ett brett skyddsområde där, kanske 50-100 meter från träsket, för att det ska kunna fungera som ett friluftsområde.

Allmänt taget gör planerna Fagerstedt en aning förundrad. Han tröstar sig med att planeringen ska ses och gälla över en lång tidsperiod, upp till 30 år framåt.

Var ska vägen dras

Karisbon Stefan Engberg synar oroligt de kulörta plankartorna och Almas Väg där hans egen tomt finns.

- Varför ska man dra en väg över privat mark när det finns möjlighet att göra det på kommunalt område? Det här har de ritat upp utan att fråga oss.

Planläggningsarkitekt Aija Aunio presenterar delgeneralplanen.
Planläggningsarkitekt Aija Aunio förklarar Planläggningsarkitekt Aija Aunio presenterar delgeneralplanen. Bild: Yle/Monica Slotte karis västra tätort

Planläggningsarkitekt Aija Aunio guidar oss genom den virtuella planläggningen. Hon uppmanar Engberg att genast författa en skriftlig kommentar.

Det gör han omgående, på rutigt papper.

- Området detaljplaneras men staden kan inte bygga vägar mot markägarens vilja, säger Aunio.

Stefan Engberg ser något tvivlande ut.

Allmänt intresse

Planläggningsarkitekt Aija Aunio är glad över att så många dykt upp och engagerar sig i planläggningen.

- Vi lyssnar nog till invånarnas åsikter. Det är ju alltid lättare om man kan resonera sig fram till en lösning. Jag tror inte att det finns några större konflikter här, säger Aunio.

Hon berättar att man samtidigt med Svedjaområdet också bygger lättrafikleder till Karis centrum. Det ska gå att ta sig fram på cykel till skolan eller till butiker.

- Att vi överhuvudtaget räknar med att kunna börja bygga i Svedja beror på att det ligger nära Ekenäsvägen som har ganska bra allmäntrafik redan nu. Det borde gå att bo där också utan bil, säger Aija Aunio.

Vad betyder MU-område?

Planutkastets olika beteckningar väcker en del huvudbry för oss lekmän. Får man hugga ved och avverka? Aunio förklarar att man nog får hämta sin ved men att större avverkning inte är tillåten.

Hon redogör också för friluftsområden, bulleråtgärder och utmanande topografi.

- Bra att samhället växer och inte krymper, konkluderar en annan invånare, då kvällen avrundas.

Utkastet till delgeneralplan för Karis västra tätort finns till påseende i stadshuset i Ekenäs och på stadsplaneringsavdelningen i Karis till den 27.2. Utkastet finns också på stadens hemsida.

Läs mera om planerna för Karis västra tätort

Läs också