Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg häver inte avtal om Österby föreningsgård

Österby Fbk
Österby Fbk Bild: YLE/Gustaf Hafström österby fbk

Nils Jansson vägrar ge sig i långköraren om försäljningen av Österby föreningsgård i Ekenäs.

I ett brev till stadsstyrelsen i Raseborg skriver Jansson att han hoppas på att stadsstyrelsen överväger att avbryta försäljningen av gården. Staden vägrar ändå ge sig.

Långsamt köp
Som argument använder Jansson att köpet inte har genomförts inom en skälig tid.

Köpet går tillbaka till nyårsafton 2012. Då beslöt stadsstyrelsen att sälja Österby föreningsgård till Kari Wallenius för 125 000 euro. Den andra anbudsgivaren var föreningen Österby föreningshus.

I slutet av december ifjol undertecknade staden ett föravtal med Kari Wallenius.

Besittningsrätten övergår till honom den första mars i år och äganderätten då hela köpesumman betalats, senast före utgången av år 2016.

Bokstavskombinationer ökar värde

Det andra argumentet i Janssons brev är en ändring i stadsplanen. I och med försäljningen initierade stadsstyrelsen en planeändring som ändrar tomtens beteckning från YL till AL.

Planebeteckningen AL innebär ett område för bostads- och affärshus. Då fastigheten såldes gick den under YL, vilket innebär ett område för offentlig service.

Jansson menar i sitt brev att den här ändringen påverkar situationen och värdet på tomten som var aktuell då huset bjöds ut till försäljning. Tomten kan vara mera värdefull efter det här. Därför anser Jansson att de två anbudgivarna har blivit olika behandlade. Wallenius har fått fördelar man inte var medveten om tidigare.

Också därför borde staden gå in för en ny anbudsrunda, skriver Jansson.

Planeutkastet har varit till offentligt påseende år 2014.

Stadens svar
Stadsstyrelsens svar till Jansson är kort och koncist. Brevet leder inte till några åtgärder.

Man konstaterar att staden och köparen har ingått ett avtal. Försäljningsprocessen är därmed påbörjad och om man avbröt processen nu skulle det sannolikt leda till ersättningskrav från Wallenius och kostnader för staden.

Läs mera om långköraren. Bland annat har den varit i behandling hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland