Hoppa till huvudinnehåll

"Utvecklingsstörning borde uppfattas som en sjukdom"

Tomi och Susanna Tuominen har varit gifta i snart 20 år. De deltog i A2 10.2.2015.
Tomi och Susanna Tuominen har varit gifta i snart 20 år. De deltog i A2 10.2.2015. Bild: Yle/Ville Vaarne utvecklingsstörda

Att börja behandla utvecklingsstörning som en sjukdom kunde förbättra forskningen och hindra att fler föds med utvecklingsstörning, anser läkaren Robert Paul.

Det här oortodoxa förslaget kritiseras av FDUV, som tycker det tyder på en förlegad inställning.

Yles temakväll om utvecklingsstörning i går kväll på TV2, blev en succé. Den två timmar långa direktsändningen fick stor uppmärksamhet på Twitter och Facebook.

Under sändningen diskuterades bland annat om benämningen utvecklingsstörd överhuvudtaget är bra. Vidare frågades det vilka rättigheter utvecklingsstörda borde ha och hur vården för dem ser ut.

En av dem som riktade kritik mot bristerna i vården för utvecklingsstörda var läkaren Robert Paul, som anser att utvecklingsstörning borde börja behandlas som en sjukdom.

Bättre forskning om man talar om sjukdom

Läkare Robert Paul
Läkare Robert Paul har tidigare jobbat på Kårkulla som överläkare. Läkare Robert Paul Bild: Yle/Johanna Ventus läkare robert paul

Robert Paul jobbade tidigare som överläkare på Kårkulla i Pargas. Enligt honom räcker inte den sociala vården till. Han anser att den sociala vården borde kompletteras med mer medicinsk vård. Vården kunde förbättras om utvecklingsstörning behandlas som en sjukdom, anser han.

- Man borde se utvecklingsstörning inte bara som ett socialt, utan också som ett medicinskt tillstånd som kräver uppföljning och diagnos. Det är den typens balans jag efterlyser.

Robert Paul påpekar att medicinvetenskapen på 1960- och 70-talet var något helt annat än vad den är i dag.

- Jag är övertygad om att ett mer medicinskt tänkande kunde gagna de utvecklingsstörda betydligt mer i dag än för fyrtio år sedan.

Om utvecklingsstörning definieras som en sjukdom skulle forskningen kring ämnet också ändras och börja fokusera mera på preventiva åtgärder

Att börja behandla utvecklingsstörning som en sjukdom kunde enligt Robert Paul i längden också leda till att det föds färre utvecklingsstörda.

- Det här skulle utveckla forskningen om personer med utvecklingsstörning. Det skulle också göra det lättare att införa mera förebyggande åtgärder, säger Paul.

En förlegad och oacceptabel benämning

Lisbeth Hemgård är verksamhetsledare för FDUV.
Lisberth Hemgård är verksamhetsledare för FDUV. Lisbeth Hemgård är verksamhetsledare för FDUV. Bild: Yle / Ted Urho förbundet de utvecklingsstördas väl

Vid Förbundet de utvecklingsstördas väl, FDUV, har man svårt att förstå det här argumentet. Enligt verksamhetsledaren Lisbeth Hemgård är det här en förlegad tanke.

- Förr såg man på alla funktionshinder ur en medikaliserad vinkel, och då såg man också utvecklingsstörning som en sjukdom. Men man har för längesedan lämnat den synen bakom sig. Därför är det en förlegad tanke att tala om sjukdom i det här sammanhanget och idén passar inte in i dagens samhälle.

Lisbeth Hemgård från FDUV förstår att Robert Pauls syfte med det här förslaget är gott, och hon instämmer i att vården ofta är bristfällig. Ändå kan hon inte skriva under hans förslag.

Enligt Hemgård beror den bristfälliga vården inte på att man har en utvecklingsstörning, utan på att personalen inte har tillräcklig kunskap om utvecklingsstörda.

Det är en förlegad tanke att tala om sjukdom i det här sammanhanget och passar inte in i dagens samhälle

- Systemet ska väl inte börja styra över vad människor ska kallas för, utan människor ska få vara sig själva och samhället ska komma emot. Därför kan jag inte på något sätt försvara att man börjar kalla utvecklingsstörda för sjuka, säger Hemgård.

Förlegad kritik mot medikalisering

Robert Paul är mycket medveten om att hans syn på saken väcker starka reaktioner och anses förlegad. Själv anser han ändå att hans syn lätt förenklas och att det bygger på en förlegad uppfattning om vad medikalisering innebär.

- Dagens synsätt, där man placerar individen i centrum, skulle må bra av en bättre balans mellan sociala och medicinska åtgärder, säger Paul.

A2: Kehitysvammais-ilta

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes