Hoppa till huvudinnehåll

"Skolan lobbar mot svenskan som A-språk"

Svensk grammatikbok
"Visst kan man välja svenska, men det är nog är bättre att välja engelska” sa man från skolans sida på föräldramötet om elevernas språkval i den finska lågstadieskolan. Svensk grammatikbok Bild: Yle pakkoruotsi

Få finskspråkiga elever läser svenska som obligatoriskt A1 språk i Helsingfors, och även om man vill läsa svenska redan i trean erbjuder skolan inte alltid möjligheten.

Yle Huvudstadregionen har talat med en förälder till ett barn i Vallilan ala-aste som är upprörd över att det inte går att läsa svenska som A-språk i skolan, trots att så påstås på skolans webbplats. Enligt henne lobbar skolan hårt för att man ska välja engelska istället. Kvinnan har hört att samma problem förekommer också i andra skolor.

- Under föräldramötet då skolan informerade om språkval presenterades endast engelskan som ett alternativ.

Jag tycker vi har bemötts jätte dåligt. Några barn bytte till sist bytte skola för att de inte hade någon annan möjlighet att läsa svenska. Vi stannade för barnets kompisars skull.

Svenskan nämndes inte över huvudtaget innan mamman frågade om språket. Enligt kvinnan framställdes svenskan inte som ett alternativ.

- Att ”välj inte svenska”, eller ”visst kan man välja svenska, men det är nog är bättre att välja engelska” sa man på skolan, säger mamman.

För få intresserade av svenska

Det har inte varit möjligt att nå skolans rektor för en kommentar. Men förklaringen som skolan gav föräldern var att det inte finns tillräckligt med intresserade för att ordna undervisning i svenska.

- Jag vet några andra som valde svenska, men jag känner också till några föräldrar som inte valde svenskan eftersom de blev tillsagda att inte göra det. Jag har försökt diskutera alla möjliga alternativ. Som svar har jag endast fått höra att om mitt barn inte vill läsa engelska som A1-språk är han tvungen att byta skola.

Kvinnan frågade om möjligheten att ordna gemensam undervisning i svenska med två närliggande skolor, och svaret var att det skulle bli för komplicerat.

Skolan har inte haft en lärare i svenska under de senaste sex, sju åren.

Hur känner du att föräldrarna som velat välja svenska som A-språk har bemötts?

- Jag tycker vi har bemötts jättedåligt. Några barn bytte till sist skola för att de inte hade någon annan möjlighet att läsa svenska. Vi stannade för barnets kompisars skull.

A-språk?

  • A1-språk är det språk som vanligtvis inleds i årskurs 3.
  • A2-språk är ett frivilligt språk eller tillvalsspråk som vanligen inleds i årskurs 4 eller 5.
  • Läser de finskspråkiga eleverna inte svenska som A-språk redan i lågstadiet, börjar svenskundervisningen senast i årskurs 7.

"Då kunde man lobba för svenska"

I skolan kan man inte heller välja svenska som A2-språk i fjärde eller femte klassen. Föräldern uppmanar föräldrar att verkligen kontrollera vad som erbjuds i praktiken och inte lita på det som står skrivet.

Hon säger sig inte tvivla på att det fanns för få elever som valde svenskan, men hela beslutsfattningsprocessen för föräldrarna är väldigt starkt styrd, säger kvinnan.

Ordföranden Minerva Krohn från Helsingfors utbildningsnämnd tycker att det är synd om en skola officiellt erbjuder svenska som A-språk, men ändå lobbar för att man ska välja engelska.

- Då vore det mera ärligt att säga att man inte har resurser till att låta eleverna läsa svenska A-språk. Men då kunde skolan också lobba för att få fler barn att läsa svenska.

De allra flesta väljer engelska som obligatoriskt A-språk i finska lågstadier. I endast 11 av 87 Helsingforsskolor finns det elever som läser svenska som obligatoriskt A1-språk i trean. Som frivilligt A2-språk i fyran eller femman läses svenska däremot i 54 skolor.

Läs också:
Barn i finska skolor får inte modersmålsundervisning på svenska

Läs också