Hoppa till huvudinnehåll

Nämnd: Muddra inte i Kuggviken i Ingå

strand
strand Bild: Yle vatten

En privatperson vill muddra Kuggviken i Ingå för att förbättra vattenkvaliteten och möjligheterna att angöra bryggor med båt. Det är illa för miljön att muddra, anser å sin sida miljöchefen i Ingå.

Wilhelm von Frenckell vill muddra en tio meter bred, 45 meter lång och 1,5 meter djup farled i mynningen av Kuggviken för att vattenkvaliteten ska bli bättre och för att det ska bli lättare att angöra bryggor med båt.

Uppskattningsvis omkring 900 kubikmeter muddermassor ska tas upp hösten 2015, om planerna blir verklighet.

Muddringsansökan har gjorts upp av konsultbolaget Ramboll, som bedömer att projektet inte orsakar skada för allmänt eller enskilt intresse.

Allvarlig kränkning av allmänt intresse

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ber nu om ett utlåtande av Ingå kommun om ansökan.

Ansökan bör förkastas, skrev miljöchef Patrik Skult i sin beredning inför byggnads- och miljönämndens möte i tisdags (10.2.). Nämnden godkände miljöchefens förslag.

Projektet medför allvarlig kränkning av allmänt intresse, som kräver att Kuggvikens naturvärden bevaras, skriver Skult.

Han anser att ansökan bygger på en fullständig missuppfattning om hur vattenkvaliteten och ekologin påverkas av att muddra i Kuggvikens mynningsområde.

Kyler ner hela viken

Muddring skulle leda till att vattenströmningen ökar, vilket ökar grumligheten och kyler ner hela viken och förändrar levnadsförhållandena för vattenväxtligheten så att kransalger och andra känsliga arter dör och fladans ekosystem förändras, förklarar miljöchefen.

Flador och glosjöar är olika stadier för fenomenet då havsvikar avskiljs från havet i och med landhöjningen. Inom Natura 2000 finns hög prioritet för att bevara flador och glosjöar.

Fladorna är viktiga yngelproduktionsområden för fisk och viktiga rast- och häckningsplatser för talrika fågelarter, förklarar miljöchef Patrik Skult.

Läs också