Hoppa till huvudinnehåll

Så anlägger du en potagere - en klassisk fransk köksträdgård

Camilla Forsén-Ström i Potager-trädgården på Strömsö
Camilla Forsén-Ström i Potager-trädgården på Strömsö Bild: Yle/Strömsö Strömsö,trädgårdsodling,nyttoväxter,potager

I Strömsös trädgårdsland blandas nyttoväxter med blommor till en frodig oas. De små fälten med olika gödor är lätta att rensa och hålla efter, speciellt om man satsar på växter med olika bladfärg och form. Ju vackrare desto roligare och lite pampighet är inte heller fel.

Den klassiska franska köksträdgården, också kallad potagere, är en fröjd för ögat med sina olika mönster, färger och bladformer. I en potagere möts nytta med skönhet.

En potagere anlägger du absolut inte i en undanskymd vrå i trädgården, utan på bästa paradplats där dess skönhet kan beundras.

Solkungen, Ludvig XIV av Frankrike (1643-1715) lät anlägga den största och vackraste potageren i Versailles trädgård. Den kom att bli vida känd och omtalad runtom i hela Europa.

Se en grafisk skiss över vår potagere.

En potagere byggs upp i olika mönster. Man kombinerar traditionella köksväxter med blommor och beaktar också bladform, växtsätt och färger.


Vi valde att forma potageren enligt ett strikt grafiskt mönster - omgiven av en häck av grönkål med rosenbönor som pelare i hörnen.

Potageren blev 4 x 5 m (inklusive grönkålshäcken). Odlingsytan för de enskilda grödorna blev inte så stor eftersom tanken inte var att odla för vinterförvaring utan för sommarens behov.


En plats i solen

Välj med omsorg platsen för trädgårdslandet för att få ett så bra odlingsresultat som möjligt.

De flesta grönsaker och sommarblommor vill gärna ha så mycket ljus som möjligt - full sol eller vandrande skugga. Ett blåsigt läge torkar ut växterna och kyler ner dem speciellt under våren och hösten.

Placera därför gärna ditt trädgårdsland i lä eller skydda det mot blåsten med hjälp av häckar, murar eller staket. Ju mer sol och vindskydd din potagere har desto bättre mår den.

Lär känna din jord

Oavsett om du odlar grönsaker eller prydnadsväxter är jordmånen nyckeln till ett bra resultat. Det är viktigt att du lär känna din jord.

Jorden brukar indelas i olika jordarter. Man talar om lerjord, sandjord, moränjord och organisk jord.

 • Lerjord är tät, tung och kall. Den slammar lätt igen och behöver både sand och organiskt material för att få en mer lämpad struktur.
 • Sandjord släpper lätt igenom vatten och är porös och varm.
 • Moränjord liknar sandjord men innehåller flera olika grovlekar på materialet.
 • Organisk jord innehåller mycket kväve, men är fattig på kalk och fosfor. Den är också rätt kall och blir lätt för våt.

En bra matjord skall vara lagom porös och innehålla både lera, sand och organiskt material. Att få till en fin matjord är en fortgående process som vanligen tar många år.

Olika sorters grödor behöver olika sorters jordmån. Också behovet av djup på matjord varierar.

Rotfrukter som t.ex. morötter, palsternackor och svartrötter behöver djupare jord än grödor som växer ovanpå marken som t.ex. sallad och kål.

För att lyckas med ditt trädgårdsland ska du börja med ca 50 cm djup matjord. Eftersom den innehåller organiskt material som bryts ned efterhand minskar djupet med tiden. Därför måste du årligen tillföra kompost eller annat organiskt material.

Om du är osäker på vad din trädgårdsjord innehåller kan du ta ett jordprov för analys.

Läs mera om olika sorters odlingsjord här.

Gödsla ekologiskt

Välbrunnen stallgödsel från häst, ko eller höns är mycket lämplig för trädgårdsland. Den innehåller alla näringsämnen som växterna behöver och därtill organiskt material och mikrober som behövs för en levande jord.

Det räcker med mindre mängd hönsgödsel eftersom den innehåller mera kväve än häst- och kogödsel.

För grundgödsling på våren är ca 3-4 kg per kvadratmeter lämpligt. Kreatursgödsel skall vara ordentligt brunnen innan du använder den, annars kan den innehålla oönskade mikrober.

Det finns också andra ekologiska gödselpreparat som kan användas, t.ex. blodmjöl (kväverikt), benmjöl (fosforrikt), alg-tångmjöl (höjer ph-värdet), tång (kaliumrik) och träaska.

Urin (kväverikt) och nässelvatten kan användas som tilläggsgödsel under odlingssäsongen. Kom ihåg att alltid spä ut urinet med vatten innan du använder det.

Här kan du läsa mera om gödsling.

Owes växtval

 • Grönkål, Brassica oleracea var. Sabellica, `Westland Winter`
 • Persilja, Petroselinum crispum, `Mooskrause 2`
 • Ringblomma, Calendula officinalis, `Zwerg Bonbon`
 • Sammetstagetes, Tagetes patula, `Mowgli Bicolor`
 • Gulbeta, Beta vulgaris var. Lutea, `Burpee`s Golden`
 • Rödbeta, Beta vulgaris var. Conditiva, `Bulls Blood`
 • Svedjerova, Brassica rapa, `Petrovskaja`
 • Palsternacka, Pastinaca sativa, `White Gem`
 • Mangold, Beta vulgaris var. Cicla , `Rainbow Chard`
 • Morotsmix, Daucus carota L, `Harlequin Mix F1`
 • Lökmix, gullök, silverlök och rödlök
 • Majrova, Brassica rapa (Rpifera.gr.), `Purple Top White Globe`
 • Palmkål/Svartkål, Brassica oleracea var. Sabellica, `Nero di Toscana`
 • Rosenböna, Phaseolus ciccineus, `Sunset`

Odlingstips

 • Rita en karta över ditt trädgårdsland. Rita också in eventuella mönster du sår i som stöd för minnet då du skall rensa och gallra. Kartan hjälper dig att planera följande års odling och rotationen av växter.
 • För att undvika växtsjukdomar är det bra med rotation. Odla helst inte samma växt på samma plats flera år i följd.
 • Täck sådden med fiberduk. Duken höjer temperaturen, bibehåller fukten i jorden och skyddar mot skadeinsekter.
 • Gallra, rensa, vattna och luckra upp jorden vid behov. Uppluckring av jordytan tillför jorden syre och bryter den kapillära avdunstningen (fukt).

Trädgård