Hoppa till huvudinnehåll

Guy Ahonen: Kryphål i sjukpensionsavgifterna

Forskningsprofessor Guy Ahonen, Arbetshälsonstitutet
Forskningsprofessor Guy Ahonen, Arbetshälsonstitutet arbetshälsoinstitutet

Forskningsprofessor Guy Ahonen vid Arbetshälsoinstitutet ser brister i det nuvarande sjukpensionssystemet. Han dömer ut arrangemang där storföretag sänker sina pensionsavgifter genom att flytta arbetstagare med hög risk för sjukpensionering till mindre dotterbolag.

Sjukpensionsavgiften

exempeldiagram, sjukpensionsavgifter
I ett företag som betalar ut 200 miljoner euro i löner kan sjukpensionsavgiften variera mellan 180 000 och 9,9 miljoner euro exempeldiagram, sjukpensionsavgifter avgiftsklasser
  • Sjukpensionsavgiften är en del av försäkringsavgifterna enligt Arbetstagares pensionslag
  • Arbetsgivare med en lönesumma under 1,99 miljoner euro betalar en grundavgift som helt beror på åldersstrukturen i företaget.
  • I medeltal var grundavgiften 0,9 procent av företagets lönesumma år 2013.
  • För större arbetsgivare är sjukpensionsavgiften graderad i 11 avgiftsklasser.
  • Avgiftsklassen bestäms utgående från hur stora sjukpensionsutgifter företaget ifråga har förorsakat tidigare år.
  • Avgiftsklass 4 motsvarar grundavgiften.
  • Den lägsta avgiftsklassen 1 är 10 gånger lägre än grundavgiften och den högsta 11 är 5,5 gånger högre än grundavgiften.

- Finlands sjukpensionssystem är ägnat att få företagen att införa förebyggande verksamhet för att undvika sjukpensionsfall. Ju högre risken är, desto mera betalar man, förklarar Ahonen.

Lösningar som i ISS där man bolagiserar högriskfall och kringgår systemet innebär både juridiska och moraliska problem enligt Ahonen.

Ahonen säger att ISS-koncernen inte är ensam om att utnyttja kryphålen för att sänka sina sjukpensionsavgifter. Det finns också andra företagsarrangemang, till exempel så att högavlönade chefer anställs i mindre dotterbolag så att deras eventuella pensionsutgifter inte påverkar avgiftsklassen.

Då anställda i ett storföretag flyttar till mindre dotterbolag upphör kopplingen till moderbolagets avgiftsklass helt inom två år. Förutsatt att dotterbolagen har en lönesumma på under två miljoner euro betalar de enbart grundavgiften som motsvarar avgiftsklass 4.

Arrangemanget kan alltså sänka moderbolagets avgiftsklass även om företaget inte har lyckats förhindra sjukpensioner effektivt.

Om flytten som i ISS fall sker till dotterbolag med bättre företagshälsovård är det också problematiskt att man inte längre behandlar alla arbetstagare lika inom koncernen.

- När man grundar bolag för sjukservice kringgår man reglerna. Man måste ge samma förmåner åt alla, men på det här sättet kan man ge speciellt höga förmåner åt en grupp, säger Ahonen.

Pensionsbolagen bidrar till avgiftsfusk

Paragraf 189 i Lagen om pensioner för arbetstagare ger pensionsbolagen möjlighet att ingripa mot företagsarrangemang som uppenbart finns till för att kringgå avgiftsklasserna. Enligt Ahonen är pensionsbolagens intressen ändå motstridiga.

- I princip går arrangemangen emot pensionsbolagens intressen eftersom det leder till att företagen betalar lägre pensionsavgifter. Men de enskilda pensionsbolagen står i en sådan obehaglig situation att de kan förlora kunden om de inte går med på arrangemanget, säger Ahonen.

Guy Ahonen hoppas att lagstiftningen skulle kräva större öppenhet om arrangemangen, vilket kunde bidra till mera genuina satsningar på att upprätthålla arbetsförmågan. Tyngdpunkten borde enligt Ahonen ligga på att undvika sjukpensionering och hålla personalens arbetsförmåga så hög som möjligt.

- Många företag är mycket bra på det, just Lassila & Tikanoja och Berner är ganska exemplariska i det sätt på vilket dom har lyckats höja personalens arbetsförmåga, säger Ahonen.

Sjukpensionsfall beror oftast på muskuloskeletala problem och mentala problem, vilket de två nämnda bolagen enligt Ahonen är bra på att förebygga.

- Om andra bolag kringgår avgiftsklasserna så får de bolagen en oskälig förmån jämfört med de bolag som håller sig inom lagens och systemets gränser, säger Ahonen.

Avgiftssmitare skyfflar över kostnaderna på andra

- De som kringgår systemet skyfflar de facto över kostnaderna på små och medelstora företag, eftersom det höjer sjukpensionsförsäkringens grundklass, säger Ahonen.

Trots de problem som finns med avgiftsklasserna är Ahonen överlag nöjd med Finlands system för att förebygga förtida pensionsfall.

- Den senaste statistiken tyder på att vi är på väg i rätt riktning och det är viktigt. Det är fråga om miljardbelopp på makroekonomisk nivå, konstaterar Ahonen.