Hoppa till huvudinnehåll

Ny typ av båtbottentvätt gav goda resultat

Svenvikens småbåtshamn i Ingå.
Arkivbild Svenvikens småbåtshamn i Ingå. Bild: Yle/Minna Almark svenvikens småbåtshamn i ingå

Båtbottentvätt med filter minskar mängden farliga ämnen i mark och vatten. Det visar ett projekt av Håll Skärgården Ren.

Föreningen samordnade projektet med varvet Venetelakka Ramstedt i Hirvensalo i Åbo. Tvättplatsen är tills vidare den enda av sitt slag i Finland. Ett av målen med projektet är att utreda vilka ämnen som lossnar från båtbottnen i samband med tvätten.

Prover som tagits av tvättvattnet från den nya tvättplatsen visar att vattnet har renats betydligt under tvätten. Kvaliteten på det vatten som gått igenom hela systemet var nästan densamma som på hushållsvatten, meddelar föreningen. De halter som man har mätt är totalfosfor och totalkväve, fasta ämnen, koppar, bly, tenn och zink.

Projektet kommer att fortsätta under 2015 och då är det meningen att ta reda på vilken typ av vattenreningssystem som varv och båtklubbar kunde investera i.

Tvätta båtbottnen – måla inte

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland