Hoppa till huvudinnehåll

Aktierna ger guldkant åt mörkret

Mäklare på golvet på börsen i New York
Mäklare på golvet på börsen i New York Bild: EPA / Justin Lane nyse

När de flesta finländska börsbolag publicerat sina siffror för fjolåret, har marknaden överraskats av både goda resultat och furstlig utdelning. Utvecklingen är både förståelig och aningen olycklig tycker placerare.

- Många bolag har visat upp förvånansvärt goda siffror, trots det ekonomiska läget. Men det har till stor del möjliggjorts av de nedskärningar bolagen gjort för kostnadsinbesparingar. Dessutom har vissa bolag också fått draghjälp av en billig olja och en svagare euro, säger placeringsgurun Kim Lindström.

Att man lyckats nå goda resultat genom att minska personalstyrkan och skära i kostnader har fungerat så här långt. Men på längre sikt är det ohållbart att snygga upp sina resultat med minskade kostnader. Därför tycker Lindström att det vore önskvärt att läget snart vänder så bolagen igen skulle våga investera, expandera och nyanställa.

- Investeringstorkan är beklaglig. Den tyder på avsaknad av tilltro. Ska vi på längre sikt nå tillväxt, krävs det investeringar. Och det ligger troligen i allas intresse att vi får en tillväxt, säger Lindström.

Pengarna bolagen betalar ut till ägarna undergräver också de ekonomiska möjligheterna att investera. Men inget bolag tjänar på att sitta på en stor kassa. Och en del av vinsten tillhör aktieägarna. Lindström understryker att vinstutdelningen är aktieägarnas rättmätiga lön. Att utdelningen stiger, tycker Lindström också att är naturligt – eftersom även den långsiktiga prisutvecklingen gör det. För bolaget är det viktigt att uppmuntra aktieägarna att hållas trogna genom att göra aktien konkurrenskraftig mot andra placeringar.

- Ett bolag som inte höjer sin utdelning riskerar att snabbt bli ointressant för ägarna.

"Oerhört stora vinster"

I synnerhet bankerna har gjort riktigt goda resultat under fjolåret. Alla banker förbättrade sina resultat i fjol. Detta då räntorna är låga, samtidigt som utlåning och investering går trögt. En delorsak till förbättrade resultat är att bankerna, liksom många andra branscher skurit i personalen och effektiverat sin organisation. Men jämfört med många andra branscher, gör bankerna verkligt bra resultat.

- Ser man på resultaten så är nästan varannan euro av bankernas omsättning ren vinst. Normalt sett tycker man att en vinstmarginal på 5-10 procent är ganska bra. så det här är ju oerhört stora vinster, säger placeringsrådgivaren Johan Hultkratz som synat bankernas resultat

Hans förklaring till bankernas höga vinster är delvis de höga kostnader som bankerna tar. Exempelvis Nordea tog i fjol knappt tre miljarder euro i olika former av avgifter från kunderna. Att de finländska bankerna dessutom sköter en stor del av marknaden av till exempel fondplaceringar, gör att bankerna lyckats få stora vinster, menar Hultkrantz.

- Det är vikigt för bankerna att ha en viss buffert för exempelvis kreditförluster. Men nu betalar de ut en allt större del av vinsten till ägarna. Enligt skolboken ligger utdelningen kring 30 procent av vinsten, men nu är vi uppe i det dubbla, säger Hultkrantz.

"-Bli ägare i din bank"

Han säger att banken ofta omärkbart tar sina avgifter. Det är svårt att undgå avgifterna då de bakats in i tjänsterna och kunden aldrig faktureras för dem. Därför vet många inte hur mycket de betalar för bankens service.

- Och det enda sätt man kan få rabatt på bankavgifterna är att själv äga bankens aktier och då få igen pengar i form av värdeökning och utdelning, säger Hultkrantz.

Bankerna har inte – som många andra bolag – så stort behov av investeringar. Bankverksamheten går snarast i motsatt riktning, då kontorsnätet bantas och kundernas sköter allt större del av tjänsterna via sin hemdator.

- Det som bankerna borde investera i är en ökad datasäkerhet, eftersom flera banker utsatts för it-attacker på kort tid, säger Johan Hultkratz.

Också staten vinnare

Även om företagens rikliga utdelning ifrågasatts, påpekar Johan Hultkrantz att aktieutdelningen inte bara gynnar en liten grupp förmögna placerare.

- Den största ägaren på den finländska börsen är staten genom bland annat Solidium. På så sätt får hela folket hundratals miljoner i vinstutdelning varje år, vilket man kanske inte alltid tänker på.

Både den positiva kursutvecklingen på börsen, samt den höga direktavkastning aktierna nu ger, ökar intresset för aktieägande, vilket är positivt för de finländska börsbolagen.

- Många placerare som traditionellt investerat i obligationer och räntepapper prioriterar nu direkt aktieägande, då avkastningen generellt är kring fyra procent. Har du pengarna på konto får du ingenting, och räntepapper kan ge på sin höjd ett par procent, säger Kim Lindström.

Börsen spår vändning

Att börsen utvecklats så positivt trots den ekonomiska nedgången, anser Lindström kan tyda på en kommande ljusning också i vidare bemärkelse.

- När det ekonomiska läget i stort är dystert men börsen utvecklas positivt, brukar det visa på en vändning. Börsen är rätt bra på att prognostisera. Men det har också hänt att börsen haft fel, säger Kim Lindström.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes