Hoppa till huvudinnehåll

Skjutbana putsas i Sibbo

Måltavla för skytte
Måltavla för skytte Bild: Yle/ Bubi Asplund allmän skyttebild,Ekenäs

Nu skall marken vid Svärdfelts gamla skjutbana i Sibbo saneras. Området skall i framtiden användas for bostäder och rekreation.

Området ligger i norra delen av Nickby gårds friluftsområde. Undersökningar visar att jordmånen ställvis är så förorenad att den överskrider riktvärdena för problemavfall

Man har bland annat hittat bly, arsen och antimon i marken vid skjutbanan.

Under våren skall Sibbo kommun sätta ut varningsskyltar i området medan man planerar hur området skall saneras.

Hälsoskyddet i Borgå stad rekommenderar att man inte ska äta bär och svamp som plockats på det område som ska saneras.

Däremot behöver man inte vidta några åtgärder om man redan har ätit bär eller svamp från området eftersom den blyhalt man i såfall fått i sig är liten.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland