Hoppa till huvudinnehåll

Argumenten för och emot cannabis vässas

Cannabisodling
Cannabisodling i Colorado. Cannabisodling Bild: EPA / Abir Sultan marijuana

Cannabisförespråkarna och dess motståndare vässar sina argument i väntan på den sannolika folkomröstningen i november 2016 i Kalifornien.

Yle Nyheter bad Scott Chipman och Bert Duzy kommentera fyra ofta förekommande påståenden i debatten om cannabis. Chipman är ordförande för Citizens against legalizing marijuana i södra Kalifornien medan Duzy är talesman för organisationen California Cannabis Hemp Initiative 2016.

1. Legaliserad cannabis leder till ökad konsumtion

Scott Chimpman: Studier visar att konsumtionen av marijuana bland tonåringar har ökat med 70 procent under de senaste tre åren i Kalifornien. Den största orsaken till den ökande konsumtionen är den lagliga medicinska marijuanan.

Folk tycker att marijuana är okej eftersom de tror att det är fråga om medicin då de ser gröna kors i fönstren på affärerna. Det är självklart att konsumtionen ökar då bruket av marijuana normaliseras i samhället.

Bert Duzzy: Det är möjligt att konsumtionen skulle öka ifall marijuana skulle legaliseras också för fritidsbruk. Men vi ska komma ihåg att studier visar att såväl alkoholkonsumtionen som konsumtionen av andra droger minskar då folk har tillgång till marijuana.

Marijuana kan alltså ersätta konsumtionen av avsevärt farligare berusningsmedel. Så en ökad konsumtion av marijuana skulle inte ha en negativ inverkan på samhället. Snarare tvärtom. I Colorado har antalet våldsbrott och drogrelaterade brott minskat sedan delstaten legaliserade cannabis.

2. Cannabis är en inkörsport till hårdare droger

SC: Absolut. I USA dör 120 människor varje dag av drogöverdoser. Så gott som alla genomgick en fas då de missbrukade marijuana. Marijuanan må inte döda dig, men den är en inkörsport till hårdare droger.

Dessutom är sidoeffekterna fruktansvärda. Små barn blir ofta försummade av föräldrar som använder marijuana. Ett sjukhus i Sacramento har tagit emot 68 bebisar som fått brännskador av hascholja. Bara för att nämna ett exempel av följderna av marijuanabruk.

BD: Vi anser att marijuana inte borde klassas som en drog utan snarare som en ört eller som ett psykoaktivt läkemedel. Det går till och med att odla marijuana som inte är psykoaktiv, det kan man inte säga om till exempel kokain.

Det är sant att marijuanabrukare oftare än de som inte prövat på marijuana flyttar upp till hårdare droger, men faktorer som inkomst, arbetslöshet och psykisk stress har visat sig ha större korrelation i sammanhanget.

3. Legalisering av marijuana leder till att polisen kan koncentrera sig på tyngre brott och att fängelserna inte överbefolkas

SC: Det stämmer inte. Alkoholen är laglig och den orsakar otaliga gripanden. Folk beter sig korkat då de är berusade och det samma gäller om de är höga på marijuana. Det kan handla om vårdslöshet, bruk av våld och att köra påverkad. Folk kan häktas av många olika orsaker trots att själva substansen skulle vara laglig.

BD: Detta är ett väldokumenterat faktum. En forskare i Kalifornien kom fram till att delstatens rättsväsende skulle spara hundratals miljoner ifall marijuanabrukare inte skulle gripas och ställas inför rätta.

Det är också en moralisk fråga. Över en halv miljon amerikaner får årligen en anmärkning i sitt kriminalregister på grund av cannabisbruk och den anmärkningen följer dem återstoden av deras liv. Det innebär att de kan gå miste om jobb och statliga förmåner som studentlån. Dessutom drabbar detta minoriteter oproportionerligt ofta.

4. Legaliserad cannabis är en bra affär för staten och delstaterna tack vare skatteintäkterna

SC: Alkoholskatten ger årligen åtta miljarder dollar i skatteintäkter i USA. Kostnaderna för endast berusningsdrickandet är 120 miljarder. Skatteintäkterna kommer aldrig att täcka de kostnader som legaliseringen av marijuana skulle innebära.

Snittåldern på som prövar på marijuana för första gången är 12 år. Ska vi offra tonåringar för att få skatteintäkter? Förutom att det är omoraliskt så är kalkylerna inte sunda. Räknar man med kostnaderna för missbrukarvård och förlusterna i ekonomisk produktivitet så överträffar de med bred marginal de skatteintäkter som delstaten kunde håva in.

BD: Colorados skatteintäkter från marijuanaindustrin var under fjolåret 60 miljoner dollar. Dessutom sparade man in de 150 miljoner dollar som man tidigare använt för att bekämpa marijuanabruk.

Läs också