Hoppa till huvudinnehåll

Dålig ventilation orsak till problem vid civarcentralen

(arkivbild) Bild: Filemon von Numers webbdoktorn

Nu har man utrett inneluftsproblemen vid civiltjänstgöringscentralen i Lappträsk. Troligtvis inget mögel, men ventilationen har åtminstone inte varit tillräckligt bra.

En enkät visade att personalen i huvudbyggnaden vid civiltjänstgöringscentralen fått symtom på grund av den dåliga inneluften. Temperaturen, luftfuktigheten och belysningen upplevdes som ändamålsenliga.

Personalen upplevde inte heller att det skulle ha varit dammigt i byggnaden, men unkenhet och luftolägenheter fanns i olika delar av byggnaden.

Dålig ventilation

Enligt de mätningar som utfördes var byggnaden inte särskilt toxisk. Symtomen kunde inte heller förklaras med att personalen exponerats för mineralfiber. Inte heller andra resultat från mätningarna avvek särskilt från det normala.

I den så kallade ”herrgården” där personalen upplevde problem med inneluften har man renoverat flera gånger under årens lopp. På grund av det här fungerade inte ventilationen som den borde.

Ventilationen var annars inte heller tillräcklig, vilket gör unkenheten och symtomen värre.

Gammal rötskada borde fixas

Företaget som undersökte inneluften rekommenderar bland annat att ventilationen i byggnaden förbättras för att få in tillräckligt med ny luft. Källorna till luktolägenheterna borde dessutom hittas och prover tas från suspekta konstruktioner.

Golvet i ett av rummen borde öppnas för att man ska kunna kartlägga en gammal rötskada och förnya skadade material. I samma utrymme borde också fuktigheten i väggen och möjligtvis andra väggkonstruktioner kartläggas.

Företaget rekommenderar också att man gör en ny enkät bland dem som använder lokalerna om några månader – helt enkelt för att garantera att lokalerna inte är hälsovådliga och att möjliga åtgärder har burit frukt.

Läs också:
Dålig inneluft gav symtom i Lappträsk

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland