Hoppa till huvudinnehåll

Därför är finländska skolor bättre än amerikanska

Lärare.
Lärare. Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle lärare,skola

Den finländska skolan, som hyllats i internationella jämförelser, får igen beröm. Den här gången handlar det om den amerikanska webbsajten Vox, som listade nio orsaker till varför den finländska skolan är bättre än den amerikanska.

Den första orsaken som listas av Vox är lärarnas status i Finland. I Finland tjänar lärarna bättre än sina amerikanska kolleger och de åtnjuter ett större förtroende. Samtidigt är arbetsbördan lättare och det kollegiala stödet större, skriver journalisten Libby Nelson.

En annan orsak till skillnaderna kan ligga i listans andra punkt, lärarnas utbildning. I Finland läser sig lärarna till magistrar på universitetet, medan en lägre utbildningsgrad räcker i USA.

Den tredje orsaken som Nelson listar är bristen på nationella nivåprov i Finland - med undantag av studentexamen. Nyttan med sådana prov har ifrågasatts. Att nivåproven fattas ger också lärarna friare händer i klassrummet. Den här friheten från att slaviskt tvingas följa läroplanen är också nummer fem på listan.

Mellan dem, på plats nummer fyra på listan, finns de längre rasterna, att man får mindre läxor i Finland och att eleverna har en mer mångsidig läsordning. På grund av nivåproven i USA fokuserar de amerikanska lärarna alltför mycket på läsämnen.

Den sjätte orsaken är enligt Nelson stavningen. Eftersom finska talas såsom det skrivs, är det ett lättare språk att lära sig än engelskan där det skrivna språket kan skilja sig mycket från talade språket.

Det finska socialskyddet och det stöd som de finländska familjerna får är nummer sju på listan.

På listans åttonde plats ifrågasätter man ändå att den finländska skolan skulle vara bättre än den amerikanska: Kanske de finländska skolorna inte är bättre än de amerikanska, de bara tjänar ett litet land och en väldigt homogen befolkning.

På nionde och sista plats konstaterar Nelson att det finländska samhället helt enkelt är annorlunda än det amerikanska. Det som fungerar i Finland fungerar nödvändigtvis inte i USA.

Teemu Hallamaa / Yle Uutiset

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes