Hoppa till huvudinnehåll

Frän debatt om pälsnäringen

Pälsfarm i Kannus
Pälsfarm i Kannus. Arkivbild Pälsfarm i Kannus Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist kannus

Animalia och SEY är missnöjda med den nya förordningen för pälsfarmningen. Från pälsfarmarhåll är man tveksamma till djurskyddsorganisationernas motiv - driver man i själva verket bara ett totalförbud mot pälsfarmerna?

Djurskyddsorganisationerna marscherade i måndags ut från arbetet med en ny förordning för pälsnäringen.

Enligt organisationerna Animalia och Finlands djurskyddsförening SEY har jord- och skogsbruksministeriet inte på något sätt tagit fasta på sådana åtgärder som skulle förbättra djurens situation på farmerna.

- På vissa punkter är det de facto fråga om en försämring, säger Hanna Bärlund som är viceordföarnde för Animalia.

- Det handlar t.ex. om konstant tillgång på vatten och hur djuren ska kunna räddas vid brand, säger Bärlund.

- Eftersom man anser att det är omöjligt att kunna rädda djuren vid en brand tar man helt enkelt bort det kravet, säger Bärlund.

Hanna Bärlund mötte i torsdagens debatt i Slaget efter 12 Steven Frostdahl, som är ombudsman för Svenska Österbottens pälsdjursodlare.

- Rädda alla djur? det finns ingenting sådant nånstans, att man ska ha en fullständig plan för hur man ska rädda alla liv vid en olyckssituation, säger Frostdahl.

Frostdahl anser att djurskyddsorganisationernas agerande i arbetet med den nya pälsförordningen är förkastligt.

- När arbetet med förordningen inleddes var ju målet att djurskyddsorganisationerna i samarbete med ministeriet och pälsfarmarna skulle utarbeta nya riktlinjer för pälsfarmningen.

- Det bevisar det jag hela tiden vetat, djurskyddsorganisationerna är inte intresserade av att samarbeta med pälsdjursorganisationerna och vederbörande myndigheter – man vill bara hitta fler incitament för att driva frågan om ett totalt avvecklande av pälsnäringen, säger Frostdahl.

Bärlund tillbakavisar kritiken.

- Djurskyddsorganisationerna har fört fram helt realistiska förslag men varje gång har våra förslag – ofta sådana som tagits i bruk i andra länder – torpederats. Vi har försökt komma emot men svaret har alltid varit nej, säger Bärlund.

Hon anser att endast ekonomiska aspekter har styrt arbetet med förordningen.

- Djurrättsorganisationerna kräver ett avvecklande av pälsnäringen, det räcker att öppna deras hemsida för att inse det, säger Frostdahl.

- Vårt arbete i arbetsgruppen för den nya pälsförordningen har helt och hållet varit fokuserat på att förbättra djurens situation på farmerna, kontrar Bärlund.

Läs också