Hoppa till huvudinnehåll

Det är aldrig för sent att börja träna

Pia Patoranta-Wiik, Sari-Milla Ingves och Tony Westerlund i Geritrims testlab
Pia Patoranta-Wiik, Sari-Milla Ingves och Tony Westerlund i Geritrims testlab Pia Patoranta-Wiik, Sari-Milla Ingves och Tony Westerlund i Geritrims testlab Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik konditionstest

Nu är det bevisat. Träning på äldre dar lönar sig. Staplarna för de flesta som deltog i sjukhemmens test lyste gröna, vilket antydde att de hade förbättrat sin fysik efter ett individuellt träningsprogram på cirka tio veckor.

Medelåldern hos dem som deltog var nittio år. Träningen gjorde de hemma på egen hand. Ett första test visade vad de skulle satsa på att göra under träningsperioden.

Testresultaten efter de tio veckorna visade att det skulle löna sig med mera förebyggande åtgärder inom äldrevården.

- Bara en sådan här enkel sak, som att göra ett individuellt träningsprogram, där den äldre själv tränar hemma, gör skillnad. Det är dessutom billigare för kommunerna att ha friska äldre som klarar sig hemma, än att vårda dem på anstalt, säger Sari-Milla Ingves, fysioterapeut på Geritrim i Kristinestad.

Inom ramen för projektet Brödraprojektet 2014 testades nästan 100 personer. Försökspersonerna bestod av krigsinvalider med maka samt änkor till krigsinvalider.

Årlig besiktning

- Som jämförelse kan vi säga att det kostar lika mycket att vårda en äldre person på anstalt som det skulle kosta att testa 500 personer med de metoder som vi gjorde i projektet, säger Tony Westerlund, direktör på Geritrim.

Projektrapporten visar bland annat att man kan förlänga tiden för en äldre att klara sig hemma med regelbunden träning.

Men alla som deltog i brödraprojektet hade inte gröna staplar. Det fanns också de som inte gjorde några framsteg, utan tvärtom blev sämre i skick. De röda stolparna i diagrammet handlar om personer som inte kommer att klara sig hemma så länge till.

- Genom ett sådant här test kan man hitta dem och sätta in rehabilitering innan de faller och bryter lårbenet, säger Westerlund.

Tony Westerlund anser att man gott kunde göra en årlig granskning av kommunens äldre, en årskontroll.

Kvinnorna gjorde flest framsteg

Inom brödraskapsprojektet testades bland annat benstyrkan med knäböj, gånghastigheten, gripstyrkan, hur snabbt de kunde stiga upp från en stol med mera.

Deltagarna testades i slutet av februari i fjol. Då fick de sitt individuella träningsprogram, som de fullföljde i 10-13 veckor. Efter träningsperiodens slut testades de igen.

Det var kvinnorna som gjorde de flesta framstegen. Förklaringen till att männen var sämre på den sidan kan ligga i att de hade blivit skadade i kriget och fysiken överlag påverkades av det.

Förebyggande äldrevård

- Det borde vara kommunernas prioritet nummer ett, att kunna fånga upp dem som har möjligheter att förbättra sin kondition, säger Magnus Björkgren, som var projektets ansvariga forskare från Karleby universitetscenter Chydenius.

Magnus Björkgren vill gärna aktualisera en diskussion kring äldrevården kunde utvecklas. Han säger att det krävs ett nytt servicekoncept med inriktning på det förebyggande.

- Vad är det för service kommunerna producerar egentligen? Hur kan vi förskjuta tyngdpunkten på servicen till en mera förebyggande vård? säger Björkgren.

Brödraskapsprojektet 2014 genomfördes bland krigsinvalider, hustrur och änkor i Nykarleby och Kristinestad under fjolåret på uppdrag av Krigsinvalidernas brödraförbund r.f.

I projektet deltog Nykarleby sjukhem, Gertrim i Kristinestad och forskare vid enheten för hälsovetenskaper vid Jyväskylä universitet Karleby universitetscenter Chydenius. Det finansierades av Krigsinvalidernas brödraförbund.

Läs också