Hoppa till huvudinnehåll

Missbrukarklinikens förman: Cannabis upplevs inte som ett problem

Bild: Yle cannabis

- Det går allt mer åt det hållet att ungdomar och unga vuxna inte upplever cannabis som något problem.

Så säger Barbro Sjöström-Laine, förman vid missbrukarkliniken i Borgå. Hon ser i sitt arbete en tydlig förändring i de ungas attityder gentemot cannabis. En förändring mot det sämre.

Hon är inte ett dugg förvånad över de stora cannabisfynden i lägenheter i Borgå i veckan. Cannabis finns att få - via internet, kompisar eller kompisars kompisar.

Tonåringar i riskzonen

Vid missbrukarkliniken syns ingen drastisk ökning i statistiken vad gäller användningen av cannabis. Det betyder ingalunda att den inte existerar.

Ett krasst faktum är att bara en liten del av användarna kommer till kliniken, ofta av andra orsaker.

- De unga som röker cannabis kommer till oss via barnskyddet, skolan eller föräldrarna. Alkohol kan vara det främsta problemet, berättar Sjöström-Laine.

De yngre, 13–16-åringarna, har ofta bara provat några gånger. Bland unga i 16–18-årsåldern finns sådana som redan är beroende av cannabis.

En del unga provar en gång eller två, bara för att konstatera att cannabis inte är deras grej.

Lätt att hitta, billigt att köpa

Cannabis är billigt och rätt lätt att få tag på. Därför är drogen lömsk.

- Det behövs bara små pengar för att testa. Det finns inga naturliga trösklar som förr, då droger betydde amfetamin eller heroin, konstaterar Sjöström-Laine.

Med åldern stiger de unga i hierarkin i drogkretsarna. Då kan de finansiera sin egen användning genom att sälja cannabis åt andra.

Missbrukarkliniken – bara för alkisar?

Missbrukarkliniken ser bara en del av cannabisproblemet i Borgå. Ofta tas ungdomarna hand om av skolan, ungdomspsykiatrin eller barnskyddet.

Klinikens namn gör många skygga helt i onödan.

- Vi är ju faktiskt före detta A-kliniken och ungdomsstationen tillsammans. Missbrukarkliniken sysslar också med förebyggande verksamhet och är en del av familje- och socialtjänsterna. Vi tar emot både unga och deras anhöriga med låg tröskel.

Läs också:
Polisen gjorde cannabisfynd i Borgå

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland