Hoppa till huvudinnehåll

Blir Jakobstad kvar i Fennovoima?

Jakobstads energiverk Bild: Yle/Markku Hautala jakobstads energiverk

Nykarleby fullmäktige beslöt i torsdags att staden lämnar Fennovoima projektet. Flera bedömare Radio Vega Österbotten talat med ifrågasätter den nytta Jakobstad har av sitt deltagande i kärnkraftsprojektet.

Hösten 2014 såldes Jakobstads Energiverk till Herrfors Ab. Det som blev kvar i det nybildade bolaget Jakobstads Energi Ab eller det som Herrfors Ab inte ville ha var produktionsanläggningar eller aktier i produktionsanläggningar.

Jakobstads Energiverk sålde både sina kunder och sitt elnät till Herrfors Ab. Det är det sistnämnda som gör att bedömare på området ifrågasätter nyttan med att Jakobstad fortsätter att investera miljontals euro i ett kärnkraftverk för att i slutändan sälja strömmen på elbörsen.

I Nykarleby hade kraftverket både kunder och kontroll över sitt elnät men trots det valde fullmäktige att inte satsa mera pengar i Fennovoima.

Jakobstad har hittills satsat två miljoner euro i Fennovoima

Enligt de ursprungliga planerna skulle Jakobstad Energiverk köpa in sig på 13 MW energi i kärnkraftverket i Pyhäjoki. Kraftverket bantades ner och Jakobstads andel minskades på motsvarande sätt till 10 MW.

I det läget när de här besluten fattades hade Jakobstad ännu sitt eget energiverk, från och med årsskiftet är läget ett annat.

För att det nybildade Jakobstads Energi Ab skulle klara sina åtaganden beviljade fullmäktige i Jakobstad kommunal borgen för en checkkredit på 20 miljoner euro.

De här pengarna skall användas till att betala investeringarna i kärnkraftverket men också i åtaganden som gäller byggandet av vindkraftverk via de bolag där Jakobstads Energi Ab äger aktier.

Enligt Alf Stenvik, styrelseordförande i Jakobstads Energi Ab, kommer satsningarna i kärnkraft att kosta Jakobstads Energi Ab 14 miljoner euro.

- Helt klart är Fennovoima en bra affär, säger Alf Stenvik. Elpriserna 2024 när kraftverket står klart kan inte bedömas från dagens läge, elpriserna kommer säkert att stiga.

Bedömare tvivlar på nyttan med Fennovoima för Jakobstads del

Radio Vega Österbotten har talat med två personer med goda insikter i elproduktion och handel. Båda ifrågasätter nyttan för Jakobstads del i delägarskap i Fennovoima efter att både kunderna och elnätet såldes bort i slutet av fjolåret.

I det ena fallet räknar bedömaren med att Jakobstads Fennovoima aktier kommer till försäljning i något skede, i det andra fallet att de borde komma till försäljning.

Fennovoima fungerar enligt den så kallade Mankala principen. Det betyder bland annat att bolaget skall leverera ström till självkostnadspris åt sina delägare men ingen dividend delas ut.

Delägarna måste också köpa kraftverkets ström även om det är högre än börspriset.

Jakobstads Energi AB måste sälja strömmen man får från produktionsanläggningarna på elbörsen eftersom man inte har egna kunder. Börspriset på el är lågt och har legat under produktionspriset för el.

- Det är en relevant fråga om Jakobstad skall syssla med energiproduktion i kärnkraftverk när Jakobstads Energi Ab varken har egna kunder eller ett eget distributionsnät, säger den ene bedömaren Radio Vega Österbotten talat med.

Vad säger politikerna i Jakobstad?

Spindeln i nätet också i den här frågan i Jakobstad är stadsstyrelsens ordförande och tillika Katternö bolagens styrelseordförande, Peter Boström(SFP).

Richard Sjölund och Peter Boström Bild: Yle/ Ulrika Stagnäs-Lund närkamp

Han är förtegen och vill inte kommentera frågan om det vore läge för Jakobstad att göra som Nykarleby och sätta stopp för fortsatta investeringar i Fennovoimas kärnkraftsprojekt. Eller åtminstone diskutera saken.

- No comment, säger Peter Boström.

- Jag tycker att en diskussion säkert är välgörande, energifrågorna är såpass svåra och ur informationssynpunkt för beslutsfattarna skulle det vara jättebra med en diskussion, säger Richard Sjölund (SDP)

- Man kan nog vänta sig en diskussion om Jakobstads roll, säger Alf Stenvik (SDP) , styrelseordförande för Jakobstads energi Ab

- Inga kommentarer, säger också Stefan Storholm som är vd för Katternö koncernen.

Läs också