Hoppa till huvudinnehåll

Farmare i Vörå får skjuta kråkor

Pälsfarm i Malax
Arkivbild. Pälsfarm i Malax. Pälsfarm i Malax Bild: YLE/ Roy Fogde malax

Vasa förvaltningsdomstol ger en pälsfarmare i Vörå rätt att skjuta kråkor, skator och gråtrutar.

Föreningen Merenkurkun Lintutiteellinen yhdistys hade yrkat att viltcentralens beslut upphävs eller tiden för dispens förkortas.

Bakgrunden är att Finlands viltcentral tidigare beviljade dispens för farmaren att jaga 50 kråkor, 50 skator och 100 gråtrutar per år till och med år 2018. Dispensen får användas endast på skadeplatsen och i dess omedelbara närhet.

"Sätt nät över farmen"

Den fågelvetenskapliga föreningen anser i sitt besvär att det är ohållbart att fälla 50 kråkor per år på ett 15 hektar stort område. Föreningen hänvisar till att kråkorna minskat med en fjärdedel sedan 1970-talet.

Hälsoriskerna och de ekonomiska skadorna har överdimensionerats, hävdar föreningen och skriver att det är oklart om det finns ett samband mellan fåglar och insjuknade djur.

Enligt föreningen borde man istället förhindra fåglarna att komma in på farmområdet till exempel med nät.

Undantagslovet är rimligt

I Vasa förvaltningsdomstol förlorade föreningen. Domstolen konstaterar att utredningen visar att fåglarna förorsakar betydande olägenhet och skada, och någon annan tillfredställande lösning än jakt finns inte.

Med beaktande av de rikliga kråk-, skat- och gråtrutsstammarna inverkar inte dispensen menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå, anser domstolen.

Slutsatsen är att fem års jaktdispens av Finlands viltcentral är rimligt.

Läs också