Hoppa till huvudinnehåll

Fiskerilagen - "En kollektiv bestraffning"

ismo johansson, kaj mattsson,
Från vänster: fiskaren Ismo Johansson och Åbolands fiskeriförbunds verksamhetsledare Kaj Mattsson. ismo johansson, kaj mattsson, Bild: Yle / Peter Karlberg ismo johansson

Under måndagsmorgonen sände Yle Åboland direkt från Pargas gästhamn med fiskaren Ismo Johansson och Åbolands fiskeriförbunds verksamhetsledare Kaj Mattsson. På agendan var främst förslaget till den nya fiskerilagen.

I mars ska riksdagen stadsfästa en ny fiskerilag som bland annat höjer minimimåttet på gös från nuvarande 37 cm till 40 cm, som sannolikt i sin tur leder till en höjning av knutavstånden i näten från 43 cm till 50 cm. Gällande Skärgårdshavet skulle den här övergången i så fall ske etappvis och det nya måtten börjar gälla från och med början av år 2019.

- Det här kommer att innebära ekonomiska problem för mig på det viset att jag måste satsa på att investera i nya redskap och nät, säger Ismo Johansson.

- Det här är ett stort paket, men vår åsikt är att vattenägarnas åsikt inte riktigt har förts fram där, då det blir försämringar på flera olika punkter. Inte minst den biten att privata vattenägare inte får lägga ut fler än åtta nät. Vi har opponerat oss mot det här, men tydligen faller det här inför döva öron, säger Kaj Mattsson.

"Det finns ingen logik i det här"

Lagen ska stadsfästas i mars, men Åbolands fiskeriförbund har ännu inte på något sätt gett upp striden.

- Det är nu som man måste försöka påverka, det vill säga innan riksdagen har sagt sitt slutliga om den här lagen, säger Kaj Mattsson och fortsätter:

- Vi försöker få vissa ändringar, till exempel att man skulle slopa det här med att privata vattenägare inte får lägga ut fler än åtta nät. För det finns ingen logik i det.

- Man kan hellre införa regleringar där man har upplevt att det är problem. Exempelvis där det förekommer laxfiske nära laxförande älvmynningar. Om det är problem med näten så inför då begränsningar där i stället för att straffa alla vattenägare kollektivt.

Ismo Johansson, hur mycket kan man påverka det här som enskild fiskare?

- Gällande fiskelagsändringar har man ingen möjlighet att påverka som enskild fiskare.

Hur ser du på framtiden som fiskare här i Åboland?

- Man får helt enkelt ta en dag i taget.

Nedan hittar du måndagens hela direktsändning med Ismo Johansson och Kaj Mattsson.