Hoppa till huvudinnehåll

Alla under 25 ska få ett hem

Pablo Riquelme
Pablo Riquelme hjälper staden att minska på bostadslösheten bland unga. Pablo Riquelme Bild: Yle/Carina Bruun pablo riquelme

Formgivare ska tillsammans med ungdomscentralen hjälpa över tusen unga under 25 år att hitta ett hem i Helsingfors. Till hösten ska det första pilotprojektet sättas igång.

I dag finns 1 300 bostadslösa unga under 25 år i Helsingfors. Det siffran ska minska drastiskt om stadsformgivaren Pablo Riquelme får bestämma. Han är med i projektet Designorienterad stad som har fått som uppdrag av staden att minska på bostadslösheten.

Designorienterad stad

Projektet Designorienterad stad har som uppgift att främja utnyttjandet av design i städerna samt utveckla designrelaterad kompetens i planeringen av offentlig service. Bakom projektet står Internationella designstiftelsen som också förverkligade World Design Capital Helsinki 2012 året. Det tvååriga (2014–2015) projektets budget är 1,5 miljoner euro. Helsingfors står för ungefär hälften, Esbo, Grankulla och Lahtis för en fjärdedel och arbets- och näringsministeriet för en fjärdedel.

KÄLLA: http://www.toimivakaupunki.fi/sv/

- Det är dyrt att bo i Helsingfors och det här uppdraget går inte bara ut på att hitta ett hem till dem som är utan. Det ska fungera som en lösning för alla unga som har svårt att hitta bostad i Helsingfors, berättar Pablo Riquelme som arbetar med projektet tillsammans med Helsingfors ungdomscentralen och Förbundet för ungdomsbostäder (NAL) och det allmännyttiga hyreshusbolaget Alkuasunnot.

Hur kan du som formgivare råda bot på bostadslösheten?

- Det är klart att vi inte endast med hjälp av formgivning kommer på en lösning, men sättet som formgivare arbetar på hjälper en bit på vägen. Som designer prövar man sig fram och det är det vi vill att man ska göra här också. Man kan säga att vi formger processen, hjälper till att bygga upp modeller och väcker frågor och tankar.

Kollektivt boende i stadens hyreslägenheter

Tanken med projektet är att synliggöra problemet med bostadslösa unga och förstå orsakerna till problemet, att skapa samarbete och att konkret bygga upp olika boendemodeller.

I vilket skede är ni nu?

- Vi har samarbetspartners och vi har byggt upp en arbetsgrupp bestående av unga. Det är viktigt att unga är med och löser ungas problem, säger Riquelme.

Enligt honom kommer man att implementera några boendemodeller redan på hösten.

- Bland annat en ny version av kollektivt boende i Helsingfors hyreslägenheter.

I många sydeuropeiska länder bor man rätt länge ihop med kompisar, ofta ända tills man skaffar sig en egen familj. Är vi nordbor bortskämda eftersom vi ofta vill bo för oss själva?

- Det är en kulturskillnad. Här är vi måna om vår självständighet och att man ska bo ensam. Men nu är situationen och ekonomin annorlunda. I Sydeuropa har folk börjat flytta hem igen till sina föräldrar.

Är det också vår väg?

- Kanske det är en modell. Eller så flyttar man till sina mor- och farföräldrar, skrattar Riquelme som själv ursprungligen är från Chile.

Han kom till Finland för att studera och har bott här redan hälften av sitt liv.

- I huvudsak mår ungdomarna bra i Finland. Men de grupper som inte gör det får mig att undra var familjerna håller hus. I Chile är ett personligt problem ett kollektivt problem. Hela familjen tar sig an det. Här är det staten som erbjuder trygghetsnätet. Jag tycker att familjerna här kunde bättre ta hand om sina barn, också när de är vuxna, säger han.

Läs också