Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad gör risksatsning på elbörsen

Kärnkraftverksplanen i Pyhäjoki Bild: Fennovoima simo

Jakobstad sålde bort både elnät och kunder före nyår men håller fast vid sin andel av utbyggnaden av kärnkraftsel. Det är som att spekulera i aktier även om det handlar om elbörsen säger pensionerad elverksdirektör.

Ole Vikström är sedan ett par år tillbaka pensionerad vd för Jakobstads energiverk. Han är mycket kritisk till att politikerna i Jakobstad inte överhuvudtaget diskuterat den situation som uppstod efter att energiverket såldes bort men andelarna i produktionsanläggningar kvarstod.

I praktiken betyder det att den el som produceras i anläggningar där staden äger andelar säljs på elbörsen.

Jakobstad äger andelar i Fennovoimas kärnkraftverk

Jakobstad har en direkt andel på 10 MW i Fennovoimas planerade kärnkraftverk plus indirekta andelar i kärnkraftverket via sitt ägande i Herrfors.

Frågan som inte diskuterats men som Ole Vikström efterlyser en diskussion kring är Jakobstads direkta andel i kärnkraftsutbyggnaden. Närmast handlar det om man skall sätta stopp nu och inte delta i ytterligare aktieköp på samma sätt som Nykarleby gjorde eller om man skall fortsätta för att bibehålla 10 MW.

- Såvida man inte har några kunder och något avtal med övriga så är det enbart börshandel som gäller, säger pensionerade vd:n för Jakobstads energiverk, Ole Vikström.

Ole Vikström, pensionerad vd på Jakobstads Energiverk
Ole Vikström Ole Vikström, pensionerad vd på Jakobstads Energiverk Bild: Yle/ Kjell Vikman björn vikström. biskop

Elbörsen fungerar som aktiebörsen

Elpriserna på börsen är låga idag och elproduktion är ingen bra business med dagens priser. Det handlar om spekulation och förväntningar på prisutvecklingen.

Stadsdirektör Mikael Jakobsson i Jakobstad fick gå efter spekulationer i ränteswappar som inte var sanktionerade av stadsstyrelsen. Ole Vikström anser att närvaron på elbörsen utan egna kunder eller eget elnät också har drag av spekulation och han gör jämförelser med fallet Jakobsson.

- Jag tycker att det nästan är på samma sätt, jag har nog svårt att sia om elpriset tio år framöver, med säkerhet är det högre än idag men om det är högre än produktionspriset är det ingen som vet.

Läs också:
Blir Jakobstad kvar i Fennovima?
Nykarleby går ur Fennovima
Jakobstads energiverk säljs till Herrfors

Läs också