Hoppa till huvudinnehåll

Mera frihet när du bygger i Raseborg

Raseborg jobbar på att förbättra sin byggnadstillsyn. Bild: Mika Kanerva snickare

Den nya byggnadsordningen i Raseborg ska vara friare och mindre begränsande. Det här är ett steg i ledet för att göra den omdiskuterade byggnadstillsynen effektivare och bättre.

Arbetet med att uppdatera byggnadsordningen är i full gång i Raseborg. Arbetet har inletts efter att invånare riktat hård kritik mot byggnadstillsynen i medierna. Att uppdatera byggnadsordningen är en av nio åtgärder som ska göra avdelningen bättre.

Igår (24.2) togs frågan upp i samhällstekniska nämnden för första gången och nämnden fick ge respons.

Mera fritt

Nämnden tycker att den nuvarande byggnadsordningen är onödigt begränsande, berättar ordföranden Werner Orre (SFP). Speciellt när det handlar om mindre byggnader som skjul och växthus.

- Onödigt många gånger så krävdes det att man måste anmäla eller anhålla om tillstånd. Vi vill minska på den biten och göra det mera fritt, berättar Orre.

Det är onödigt att använda resurser till sådana mindre ärenden, anser nämnden.

- Nämnden ifrågasätter om invånare överhuvudtaget söker de lov som krävs om staden ställer krav som inte riktigt är rimliga, förklarar Werner Orre.

Ett kapitel i byggnadsordningen förändras i sin helhet. Kapitlet 4.2 handlar om bland annat hur mycket man får bygga på olika områden och vad den totala byggrätten ska vara.

Det här görs på uppmaning av stadsstyrelsen som vill att att byggnadsrätterna granskas. Stadsstyrelsens andra mål är att åtgärderna inom byggnadstillsynen minskas inom ramen för vad lagen tillåter.

Werner Orre
Werner Orre (SFP) leder ordet i samhällstekniska nämnden i Raseborg. Werner Orre Bild: Yle/Sofia Lindahl gåsör,Ekenäs

Raseborg sneglar på grannkommunerna

Det är inte bara i Raseborg som byggnadsordningen håller på att uppdateras. Också i Lojo och Sjundeå tar kommunerna fram en nya byggnadsordningar.

Werner Orre berättar att Raseborg följer med hur arbetet framskrider i de andra kommunerna.

- Tanken är att vi definitivt inte ska vara striktare, säger Orre och konstaterar att väldigt mycket gällande byggande är styrt av lagen.

Tidtabellen håller inte

Det var meningen att den nya byggnadsordningen skulle vara klar före juni 2015 men den här tidtabellen är lugnt sagt snäv.

- Det är synnerligen optimistiskt att tro att den skulle vara klar i juni, säger Orre, som tror att om allt går vägen så kan den vara klar i slutet av det här året.

Ärendet ska behandlas i samhällstekniska nämnden, planläggningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden för att sedan skickas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Grannkommunerna, Nylands förbund och Närings-, trafik- och miljöcentralen ska också höras om den uppdaterade byggnadsordningen.

Kundenkät

En sak som ska förbättra byggnadstillsynen i Raseborg är en kundenkät som ska rikta sig till alla byggnadstillsynens kunder. Enkäten gör det möjligt för kunderna att säga vad som fungerat bra och vad som kunde fungera bättre.

Vem som ska vara ansvarig för enkätresultaten är ännu inte fastslaget, troligtvis tekniska direktören Jan Gröndahl. Någon vid byggnadstillsynen blir det inte.

- Ingen på byggnadstillsynen kommer att få se eller ha tillgång till enkätsvaren. De ska inte veta vilken specifik kund som inte är nöjd med jobbet, säger Werner Orre.

På så sätt blir systemet mera rättvist och alla kunder får samma service.

Söker ny personal

Byggnadstillsynen går på halv maskin just nu efter att fyra personer har slutat på ett halvår. En har gått i pension, en är tjänstledig och två anställda har sagt upp sig.

Som bäst försöker staden rekrytera nya tillståndberedare. Ansökningstiden går ut 6 mars.

- Jag har förstått att det finns sökanden, säger Werner Orre.

Staden söker minst två nya beredare och det är också möjligt att kanslisidan behöver mera personal för att allt ska gå snabbt och smidigt i framtiden.

Rättelse kl. 15.40. Tidigare stod det felaktigt att kapitel 4.2 handlar om hur mycket man får bygga på ett strandområde. Det stämmer inte, kapitlet gäller hur mycket man i allmänhet får bygga per plats och inte specifikt på strandområden.

Läs mera om byggnadsinspektionen:
Björklöf: Byggnadstillsynen måste återfå sin trovärdighet
Raseborg ger byggnadsinspektör Jormanainen en varning
Raseborgare rasar mot byggnadstillsynen
Det stormar inom byggnadstillsynen i Raseborg
Dubbla budskap inom byggnadstillsynen
Byggnadstillsynen i Raseborg ska bli ännu bättre