Hoppa till huvudinnehåll

Nytt jourtelefonnummer till Borgå sjukhus

(Arkivbild) Bild: YLE/Rolf Granqvist infusion

Jouren på Borgå sjukhus betjänar från och med torsdag på det nya telefonnumret 019-548 25 51.

Jouren på Borgå sjukhus inledde sin verksamhet i enlighet med den nya verksamhetsmodellen i början av året. Jouren produceras gemensamt av kommunerna tillsammans med Borgå sjukhus.

Att söka akut sjukvård fortsätter som tidigare trots allt det nya. Om man blir sjuk ska man i första hand kontakta sin egen hälsostation där sjukvårdspersonalen hänvisar till rätt vårdinstans och ger anvisningar för egenvård.

Då hälsostationerna har stängt - under vardagar mellan klockan 16.00 och 8.00 samt under veckoslut och helgdagar - kontaktar man jouren vid Borgå sjukhus. Om det är fråga om en livshotande sjukdom eller skada eller en sjukdom eller skada som kräver omedelbar jourvård, betjänar jouren vid Borgå sjukhus dygnet runt. Vid en nödsituation ska man ringa nödnummer 112.

På grund av förnyelsen ökar Borgå och Lovisa stads samt Sibbo, Askola, Borgnäs och Lappträsk kommuners samarbete med Borgå sjukhus då det gäller anordnandet av akut sjukvård och socialvård. I praktiken innebär ändringen att en läkare och en sjukskötare från Borgå och Lovisa stad samt från Sibbo kommun turas om att arbeta på jouren vid Borgå sjukhus varannan dag.

Ändringen baseras på en förordning som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat i september 2014 enligt vilken jourverksamheten ska anordnas som samarbete mellan primärvården och specialsjukvården. Målet med förnyelsen är att förtydliga arbetsfördelningen mellan primärvården och specialsjukvården så att patienter som kräver akut vård kan behandlas ännu smidigare.

Arbetet med att vidareutveckla arbetsmodellerna för jouren vid Borgå sjukhus kommer också att fortgå. Efter ändringarna kommer man att kunna erbjuda ännu bättre sjukvårdstjänster i tätare samarbete med aktörerna i regionen. De små renoveringsarbetena och utvecklingsarbetet fortsätter fram emot hösten varvid verksamheten etableras i sin slutliga form.

På jourens gamla telefonnummer (börjar med numret 020) finns en inspelning som hänvisar till det nya jourtelefonnumret. Ett offentligt meddelande om akut sjukvård kommer också att delas ut till alla hushåll. I meddelandet finns det anvisningar för vad man ska göra om man blir sjuk samt viktiga telefonnummer.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland