Hoppa till huvudinnehåll

Närståendevårdare saknar handledning och hjälp

två händer
Närståendevård är både givande och tungt. två händer Bild: AP Graphics bank ålderdom

Många närståendevårdare i Borgå känner inte till sina rättigheter som närståendevårdare och saknar också ibland hjälp och stöd av staden.

Det framkommer i den undersökning som Borgå stad lät göra i höstas.

Många frågetecken

Drygt hälften av de närståendevårdare som sköter om en person på mellan 65 och 74 år, är av den åsikten att det är tungt att sköta om sin maka eller make hemma. Likaså tycker drygt hälften att arbetet begränsar det sociala livet. En tredjedel anser att det finns för lite möjligheter till egen tid. Alla känner inte heller till vilka rättigheter man har som närståendevårdare - till exempel att man har rätt till lagstadgad ledighet.

Leila Eklöf - servicechef för handikappservicen i Borgå - säger att uppdraget som närståendevårdare naturligtvis också är givande.

- Gemensamt för de olika ålderskategorierna inom närståendevården, är att man tycker att närståendevård är en bra lösning och att det är givande att själv kunna ta hand om sin man, sin fru eller kanske sitt handikappade barn. Samtidgt är ju arbetet naturligtvis både fysiskt och psykiskt påfrestande, säger Eklöf.

Mera handledning

I framtiden kommer det att krävas mera handledning och möjligheter till snabb hjälp.

- Handledningen är utan vidare en sådan sak som bör utvecklas - isynnerhet för nya närståendevårdare. Här är det hälsovården och socialvården som bör samarbeta och fundera ut individuella lösningar. Det här är förstås en utmaning, eftersom premisserna och utgångslägena är så varierande från fall till fall, säger Eklöf.

Eklöf säger att man utgående från undersökningen kommer att skrida till olika åtgärder och förbättra där ekonomi och resurser så medger.

- Redan nu är vårt samarbete med Röda korset en konkret åtgärd. I år riktar sig åtgärderna till de äldre närståendevårdarna, men i framtiden kan det bli aktuellt att utveckla samarbetet och kanske rikta det också mot andra åldersgrupper, säger Eklöf.

Illa förberedd

Björn Sundqvist - ordförande för äldrerådet i Borgå - säger att Borgå stad inte varit förberedd på att närståendevården ökar.

- Det handlar förstås inte enbart om Borgå. Det här är ett nationellt problem i och med att befolkningen blir allt äldre. Därför ökar naturligtvis också behovet av närståendevård.

Redan om 5 år kommer en fjärdedel av Borgå stads invånare att vara över 65 år gamla, vilket innebär att staden kommer att ha för få anstaltsvårdplatser.

- Lösningen är att söka hjälp hos tredje sektorn och hos olika privata aktörer inom social- och sjukvård, menar Sundqvist.

I Borgå stads undersökning av närståendevården deltog 107 personer. Svarsprocenten var knappt 52%. Borgå stad delgav resultatet av undersökningen för närståendevårdare på torsdag.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland