Hoppa till huvudinnehåll

Diskussion och ömsesidiga lovord på partiledarutfrågning i kyrkan

Carl Haglund och Jussi Niinistö
SFP's Carl Haglund var placerad bredvid Sannfinländarnas Jussi Niinistö Carl Haglund och Jussi Niinistö Bild: Kyrkans bildbank, Aarne Ormio kirkon arvoilta

Partiledarna fick säga sitt i värdefrågor och säga vackra saker om varandra på torsdagskvällens värdedebatt i Helsingfors Domkyrkas krypta.

Sex partiordföranden och två vice samlades igår i Kryptan i Helsingfors domkyrka, inbjudna av Kyrkostyrelsen för att diskutera värden i politiken. Kyrkostyrelsens plenum har tidigare publicerat ett förslag på åtgärder som borde vidtas när regeringsprogrammet görs upp efter riksdagsvalet och de saker som lyfts fram i det här förslaget var också utgångspunkten för torsdagskvällens diskussion som leddes av Heli Karhumäki-Seppä-Lassila och Teemu Laajasalo.

Kyrkostyrelsen vill särskilt rikta fokus på barnfamiljernas vardag, klimatförändringen och motarbetande av extrema rörelser av olika slag. Ärkebiskop Kari Mäkinen hälsade deltagarna välkomna till kryptan och betonade i sitt tal den gyllene regeln som ett nödvändigt rättesnöre för god politik.

- Den är en fast etisk grund och på den vilar välfärden i Finland. Ekonomin är viktig och vi bör kunna åtgärda hållbarhetsgapet. Men ett växande empatigap skadar oss i längden mera. I dagens samhälle förväntas allting förväntas gå snabbt och eftertänksamhet ses nästan som något negativt. Det gäller att hålla huvudet kallt och inte ge efter för trycket att göra snabba, inte tillräckligt genomtänkta, beslut i syfte att framstå som dynamisk.

I de flesta frågor som diskuterades framkom närmast nyansskillnader mellan partiernas företrädare. Först ombads partiledarna svara på frågan vilket som är det värde som framförallt styr deras partiers agerande. ”Kaveria ei jätetä” (man lämnar inte kompisen i sticket) var Alexander Stubbs (saml) svar.

Annikka Saarikko (viceordförande, c) använde ordet ”kohtuullisuus”, som kan översättas med måttlighet eller rimlighet.

Päivi Räsänen (KD) och Antti Rinne (SDP) sade ”människovärdet”, Ville Niinistö (grön) ”global solidaritet”. Jussi Niinistö (viceordförande, SF) sade ”finländskhet” och Carl Haglund (SFP) replikerade med ”tolerant finländskhet”. Paavo Arhinmäkis (VF) motto var ”solidaritet”.

Ulandshjälp och individens ansvar

De frågor som i högre grad delade åsikterna under kvällen var de som handlade om invandring och ulandshjälp. Alla partiledare utom Sannfinländarnas Jussi Niinistö uppgav sig i alla fall vara beredda att arbeta för att höja ulandsbiståndets procentandel av BNP. Också frågan om vem som sist och slutligen bär ansvaret för den enskilda individens väl och ve delade panelen – på högerkanten betonades den enskildes ansvar medan bl.a. Ville Niinistö talade varmt för medborgarsamhället där alla tillsammans arbetar för det gemensamma bästa.

Frågan om religionens och de religiösa samfundens roll i samhället väckte också en del diskussion – kanslichef Jukka Keskitalo inledde det samtalet med att ge två modeller för hur religionen kan behandlas i samhället – antingen som en privatsak som inte skall synas i det offentliga livet eller som en del av det offentliga samtalet, där de religiösa samfunden har en viktig roll att spela.

Paavo Arhinmäki ville hålla politik och religion isär, medan de andra partiledarna gav uttryck för en mer positiv inställning till också offentlig religionsutövning, samtidigt som religionsfriheten poängterades som en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Carl Haglund ville betona att religioner och religiösa samfund inte på något sätt skall behöva gömma sig, men att till religionsfriheten också hör frihet att ställa sig utanför.

Pikant avslutning med lovord

Avslutningsvis uppmanades varje deltagare att säga något vackert om den partiledare som satt bredvid honom eller henne under kvällen. Litet pikant var att Sannfinländarnas Jussi Niinistö satt mitt emellan Carl Haglund och Ville Niinistö, dvs företrädare för partier som står mycket långt från hans eget. Alla partiledare lyckades i alla fall lyfta fram positiva och respektingivande drag hos sina kommande medtävlare om väljarnas gunst.

Omkring 200 personer hade sökt sig till värdedebatten. Evenemanget sändes som livestream över nätet på adressen . Livlig twitterdiskussion pågick också under kvällen, med cirka 350 tweetar #arvoilta.

Läs också

Tro

Nyligen publicerat - Tro