Hoppa till huvudinnehåll

Talvivaara: Verksamheten kan sannolikt fortsätta

Malmhögar ryker i Talvivaara vintern 2015
Malmhögar ryker i Talvivaara vintern 2015 Bild: Yle/Anna Savonius malmhögar ryker

Gruvbolaget Talvivaara räknar med att dess verksamhet kan fortsätta. Talvivaara har på fredagen presenterat en utredning av sin ekonomiska situation.

Utredningen baserar sig på bolagets likvida medel och på avtalen med Talvivaara Sotkamos konkursbo.

Efter att Talvivaara Sotkamo sökte sig i konkurs i november, har gruvaktiebolaget försökt fortsätta produktionen av nickel och zink.

De metoder som används vid framställningen är ändå problematiska med tanke på miljön.

Tidigare i februari fick Talvivaara specialtillstånd av Finansinspektionen att skjuta upp publiceringen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. De kommer att presenteras i april.

Villkoren var att bolaget innan dess lägger fram en utredning, och det skedde den 27 februari.

Måste ha ägodelar i gruvan

I ett pressmeddelande betonar bolaget att ifall det inte kan skaffa sig ägodelar i själva gruvan i Sotkamo, så är det osannolikt att verksamheten kan fortsätta.

Malmhögarna ryker i Talvivaara vintern 2015
Malmhögar i Talvivaara. Malmhögarna ryker i Talvivaara vintern 2015 Bild: Yle/Anna Savonius rykande malmhögar

Gruvbolaget hyr utrymmen åt Talvivaara Sotkamos konkursbo. Konkursboet förvaltas av utredningsman Jari Salminen.

Det var i november som gruvbolagets operativa dotterbolag, Talvivaara Sotkamo, gick i konkurs.

Bolaget har haft stora problem med sitt spillvatten. Finska staten har trätt in för att försäkra sig om att miljöproblemen inte försvåras ytterligare.

Över nio miljoner kubik spillvatten

Gruvbolaget har upprepade gånger slagit larm om att vattensituationen vid gruvan är alarmerande. På torsdagen informerade myndigheterna med näringsminister Jan Vapaavuori (Saml) i spetsen om läget vid gruvan.

Han vädjade också för utökade tillstånd för gruvan att släppa ut mera spillvatten än vad miljölovet nu tillåter. Se pressinformationen här!

Spillvattnet uppgår nu till 9,5 miljoner kubik på området - vattnet fyller fler än 80 riksdagshus. Utsläppskvoterna är fulla och bolaget har anhållit om att få släppa ut ytterligare spillvatten, som renats vid gruvan.

Hittills har myndigheterna inte gått med på ökade kvoter i år. Det vatten som gruvan uppger sig rena innehåller både sulfat och metaller och mängderna regleras via miljölov.

Ordkrig pågår om miljöpåverkan

Så här planeras spillvattenröret till Nuasjärvi.
Gruvan vill dra ett spillvattenrör 18 km norrut. Så här planeras spillvattenröret till Nuasjärvi. Bild: Yle/Erikäinen-Lahikainen Anne-Mari spillrör

Finlands naturskyddsförbund anser att näringsministerns förslag om större utsläppskvoter för Talvivaara är olagliga.

- Att förebygga ytterligare miljöskador i området bör ställas främst, fast det skulle innebära att gruvan måste köras ner, konstaterar förbundet i ett pressmeddelande.

- Det är dags att sätta punkt för de olagligheter som nu förekommer, säger Otto Bruun, som är skyddsexpert vid naturskyddsförbundet.

Bruun säger att större utsläppsrättigheter motiveras med att gruvan på så sätt görs attraktivare för potentiella köpare.

- Spillvattnet gör ändå mindre skada om de förvaras i öppna gruvschakt - än om de släpps ut i närliggande vattendrag, säger Bruun.

Krisberedskapen höjs vid gruvan

Vid gruvan i Sotkamo höjs krisberedskapen nu på grund av vattenläget.

- Risken är akut för att de existerande bassängerna på gruvområdet inte räcker till när snön börjar smälta, säger chefen för NTM-centralen i Kajaland, Kari Pääkkönen.

Både gruvan och de lokala räddningsmyndigheterna höjer enligt Pääkkönen sin beredskap.

Många oklarheter längs vägen

Ett gruvschakt fyllt med vatten i Talvivaara
Ett av gruvschakten som fyllts med spillvatten. Ett gruvschakt fyllt med vatten i Talvivaara Bild: Yle/Anna Savonius öppet stenbrott

Under den gångna veckan har flera hearingtillfällen ordnats med anledning av läget vid Talvivaara gruva. Flera oklarheter och döljande av viktig information om olaglig pumpning av spillvatten mellan de olika bassängerna på gruvområdet har uppdagats, daterade till hösten 2012.

Vattenreningsanordningarna har varit i dåligt skick strax före konkursen och olagliga ämnen har pumpats in och ut ur de gipsfällningsbassänger som finns på området.

Ett allvarligt läckage vid gruvan uppstod just då en av gipsfällningsbassängerna inte höll för trycket, utan började läcka ut i terrängen, med ödesdigra följder för närliggande vattendrag.

Läs också:
80 riksdagshus med spillvatten - vad ska Talvivaara göra?
Näringsminister Jan Vapaavuori om statsbolaget Solidium och läget vid Talvivaara gruva.