Hoppa till huvudinnehåll

Vårdreformen ökar skattetrycket i Västnyland

Karis hälsostation
Alla ska få vård i framtiden, men vad kommer det att kosta? Karis hälsostation Bild: Yle/Minna Almark karis hälsostation

Trots att Hangö och Raseborg fortfarande hör till dem som ekonomiskt vinner på vårdreformen betyder ändå alla statens reformer tillsammans att kommunerna måste höja sina skatter för att ha lika mycket pengar som förr att röra sig med. Också i Ingå, Lojo och Sjundeå måste skatterna höjas.

Finansministeriet har räknat ut hur kommunernas ekonomi påverkas av det senaste förslaget till social- och hälsovårdsreform. Ministeriet har räknat ut hur vårdreformen, statsandelsreformen och nedskärningarna i statsandelarna tillsammans påverkar skattesatsen.

Det senaste förslaget från riksdagens social- och hälsovårdsutskott är att antalet samkommuner ska vara 19 i hela landet. De här 19 samkommunerna har ansvaret för att ordna och producera social- och hälsovården.

Storleken på samkommunerna motsvarar i stort sett de nuvarande sjukvårdsdistrikten. De fem stora vårdområdena slopas.

Kommun Skattesatsen 2015 Förändring i vårdkostnader per invånare Skattesats i det tidigare förslaget, % Skattesats i det nya förslaget, %
Hangö 21,75 -200 21,04 22,18
Ingå 20,75 +91 22,78 23,07
Lojo 20,5 -9 21,93 22,26
Raseborg 22 -200 21,90 22,59
Sjundeå 21,5 +10 22,78 23,01

Hangö och Raseborg vinner mindre

I det tidigare förslaget till vårdreform skulle Hangö och Raseborg hört till de stora vinnarna ekonomiskt sett.

Hangö skulle enligt det tidigare förslaget ha fått 400 euro mindre kostnader per invånare år 2020. För Raseborg skulle kostnaderna ha sjunkit med 312 euro per invånare.

I det nya förslaget har man dragit ner på skillnaderna mellan kommunerna så att man som mest kan vinna eller förlora 200 euro per invånare.

Det betyder att både Hangö och Raseborg om några år får vård som kostar 200 euro mindre per invånare och år. Men eftersom grunden för hur statsandelar betalas ut ändras måste kommunerna ändå höja sina skatter då minskningen i vårdpengarna blir mindre än i det tidigare förslaget.

Lojo, Sjundeå och Ingå

I Lojo minskar vårdutgifterna med 9 euro per invånare medan de i Sjundeå ökar med 10 euro per invånare.

Ingå är den stora förloraren i Västnyland där kostnaderna ökar med 91 euro per invånare och skattetrycket ökar stort.

Riksdagens grundlagsutskott meddelade för en vecka sedan att regeringens förslag till lag om ordnande av social- och hälsovård strider mot grundlagen och måste omformas grundligt.

Sedan dess har social- och hälsovårdsutskottet jobbat med att göra om lagförslaget så att det är lagenligt.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland