Hoppa till huvudinnehåll

Renoveringsbidrag till Fylgia, Borgvik och Skärhalla

Målfärgsburkar
Många föreningsgårdar är i behov av renovering. Målfärgsburkar Bild: YLE/Malin Lindholm målfärgsburk

Flera västnyländska föreningar har beviljats renoveringsbidrag av Finlands Hembygdsförbund. Bidragen är beviljade för renovering av föreningsgårdar år 2015.

De största bidragen går till föreningar med Lojo som hemort. Leppäkorven-Järvenpään kylätoimintayhdistys får 10 000 euro och Pusulan Maamiesseura 9000 euro.

Norra Tenala Hembygdsförening får 7800 euro från förbundet för att renovera lokalen Fylgia. Södra Sjundeå Ungdomsförening får 3900 euro för att rusta upp lokalen Borgvik i Pickala och på Skåldö får Ekenäs Skärgårds Hembygdsförening 2400 euro för att renovera Skärhalla.

Kärkölän kyläyhteisö får 6000 euro och Karjalohjan Maaseutuyhdistys 3000 euro.

Totalt beviljades nyländska föreningar 278 000 euro. Sammanlagt beviljades 1,7 miljoner euro till 180 föreningar i landet.

Läs också