Hoppa till huvudinnehåll

Facklig kritik: HSS avsikt höljd i dunkel

Utanför Vasabladets kontor
I de dystra tiderna för Vasabladet och de andra HSS-tidningarna går de anställdas representanter ut med kritik mot ägarstiftelsen. Utanför Vasabladets kontor Bild: Yle/ Malin Hulkki vasabladet

De fackliga ombuden för journalisterna vid tidningarna i svenska Österbotten kräver sin ägare på besked om tidningarnas framtid i landskapet.

I en debattartikel i tisdagens Vasabladet kritiserar fackombuden ägarstiftelsens ledning på flera punkter. Kritiken kommer under pågående samarbetsförhandlingar som kan leda till att anställda sägs upp.

Styrelseordförande Stefan Wikman vid Harry Schaumans Stiftelse svarar på kritiken.
- Vi är en långsiktig ägare som försöker slå vakt om tidningens möjligheter att utvecklas under rådande omständigheter, det vill säga nedgång i både annons- och prenumerationsintäkter, och en väldigt turbulent omställningsperiod i mediebranschen, säger Wikman.

Harry Schaumans stiftelse äger tidningshuset HSS Media, som i sin tur ger ut bland annat Vasabladet, Österbottens tidning och Sydösterbotten.

Osynligt engagemang?

Den fackliga kritiken går delvis ut på att stiftelsen inte bryr sig särskilt mycket om tidningarna.

Från arbetstagarnas perspektiv har engagemanget varit osynligt och oklart, heter det i debattartikeln som är undertecknad av huvudförtroendeman Viveca Dahl.

Styrelseordförande Stefan Wikman på Harry Schaumans Stiftelse säger att han inte förstår påståendet om att det inte finns någon programförklaring eller någon dialog från ägarens sida.

- Det är klart att ägaren bryr sig och tar ansvar. Stiftelsen utövar sitt inflytande och bär sitt ansvar genom styrelsen i HSS Media och där har vi varit mycket aktiva hela tiden vi ägt HSS Media.

Wikman nämner att både medieproffs och stiftelsens vd sitter i styrelsen.

- Vi är i allra högsta grad engagerade ägare. Vi följer med utvecklingen och är en aktiv ägare som följer verksamheten varje dag. Jag håller inte med om att vi skulle vara oengagerade och osynliga.

Fem förhandlingar på sju år

Turbulensen inom koncernen exemplifieras med uppgifter om att Vasabladet under sju års tid haft fem olika chefredaktörer, fem verkställande direktörer och fem omgångar med samarbetsförhandlingar.

Wikman beklagar de många samarbetsförhandlingarna, men säger att bolaget tvingats till det efter dåliga resultat för 2013 och i synnerhet 2014.

Enligt Wikman har ägaren inte heller tagit ut för mycket dividend.

- Det antyds i artikeln att någon tycker vi skulle ha tagit ut för mycket dividend, det stämmer inte. Ägaren har inget år ens tagit ut hälften av årsresultatet. Mer än häften av bolagets resultat har alltså blivit kvar i bolaget.

Wikman säger att de vinster som tidningarna gjorde fram till 2012 nu används för att bolaget överhuvudtaget ska överleva och kunna utvecklas.

Stiftelsens ledning beskylls vidare för att inte berätta öppet hur den ser på sin roll som tidningsägare.

- Vårt sätt att bära ansvar är att förvalta tidningarna efter bästa förmåga, säger Wikman.

Pumpa in mer pengar?

Stiftelsens ledning har framhållit att tidningsägandet är en investering. Det förutsätter att tidningshuset HSS Media bär sig ekonomiskt. Stiftelsen kan inte pumpa in pengar för att täcka förluster.

- Nu om någonsin måste stiftelsen tala klarspråk, heter det i debattinlägget appropå rollen som tidningsägare.

Enligt Wikman kan stiftelsen inte pumpa in pengar i tidningarna.

- Ägaren bär de facto en förlust med åtskilliga miljoner 2013, 2014 och med säkerhet också 2015. Så vi stöder tidningsverksamheten med miljoner redan nu.

Däremot säger Wikman att det inte är möjligt att använda stiftelsens övriga förmögenhet för tidningarna. Harry Schaumans stiftelse har enligt sina stadgar som uppdrag att förvalta en förmögenhet och via utdelning stöda vetenskap, kultur och utbildning.

- Att till exempel sälja lägenheter och stöda affärsverksamhet på det sättet fungerar inte enligt gällande stiftelselagstiftning.

Enligt den fackliga debattartikeln är generationerna av prenumeranter som med sina avgifter byggt upp tidningarna intresserade av att få just tidningar i gengäld.

De har inte betalat för att stödja uppbyggnaden av högskolesektorn i Vasa som stiftelsen stöder och de har inte betalat för att stiftelsen ska vara den största fastighetsägaren i Vasa, heter det i inlägget.

Artikeln är uppdaterad klockan 17.35.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes