Hoppa till huvudinnehåll

Förebyggande äldrevård lönar sig i längden

Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma.
(arkivbild) Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma. Bild: Yle/Sofi Nordmyr dam,hemvårdshjälp,åldringar,äldreomsorg

De äldre blir allt fler och sättet att ta hand om våra äldre måste anpassas i takt med det. Att satsa på hemvården betyder också att det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen blir allt viktigare.

Det geriatriska centret som är på gång att utvecklas inom K5 bygger på att man ska skapa en fungerande hemvård. Arbetsgruppen färdigställer dokumentet i vår.

- Vi måste fundera på vilket innehåll vården ska ha i framtiden. På kommunal nivå behövs ett nytt sätt att arbeta, ökad flexibilitet och förståelse för att vården i hemmet ska stärkas, säger Peter Riddar, ledande läkare i K5.

Peter Riddar Bild: YLE/Sofi Nordmyr peter riddar
Men när pengarna i samhället tryter är det lätt hänt att resurser tas från det förebyggande arbetet. Men det här ger inte långsiktiga inbesparingar, i värsta fall tvärtom, säger Peter Riddar.

Efterlyser värdediskussion

- Generellt har jag en känsla att det är det man först plockar bort. Det man tycker att man kan spara in på allra först. Varje gång det har varit lågkonjunktur i Finland har man minskat på det förebyggande arbetet och konsekvenserna kommer som ett brev på posten några år senare, då man ser att uteblivet förebyggande arbete har gett ökat lidande och ökade kostnader, säger Riddar.

Det att vi väljer beslutsfattare för fyra år, gör att de har en möjlighet att skjuta fram beslut eller problem till nästa mandatperiod. Peter Riddar efterlyser en värdediskussion, som alla borde delta i.

- Det politiska ledarskapet, som väljs för fyra år i gången, har en tendens att tänka mera kortsiktigt än de borde. Det vi ska spara för detta år, det sparar vi utan att tänka på att det efter fem-tio år inte blir någon inbesparing, utan i värsta fall ett ökat kostnadstryck, säger Riddar.

Det geriatriska kunskapscentret ska skapa resurser för de yrkesgrupper som de enskilda kommunerna inte själva kan stå för på grund av litet befolkningsunderlag.

Träning efter 75

På Geritrim i Kristinestad finns ett modernt testlaboratorium där man kan testa i vilket skick en person är och vilka rehabiliteringsåtgärder som behövs. Räcker det med mera fysisk träning eller behövs korrigerande insatser?

- Från 75 år ökar behovet av vård på ett exponentiellt sätt. Om vi med aktiverande medel försöker uppehålla funktionsförmågan tar det längre att hamna till strecket för då man behöver institutionsvård, säger Tony Westerlund, direktör på Geritrim.

Färska forskningsresultat visar att fysisk träning har betydelse också för äldre. Det ger dem en ökad styrka och bättre balans, vilket kan ge dem fler självständiga levnadsår än de kanske hade räknat med.

Genom en årlig granskning, eller besiktning, som Tony Westerlund efterlyser, kunde man också i ett tidigt skede hitta dem som kanske är i behov av institutionsvård.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten