Hoppa till huvudinnehåll

Justitieministern beredd att ge skilsmässobarn två adresser

Barn hemma
Barn hemma Bild: Yle barnavård

Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att det finns skäl att se över lagstiftningen om skilsmässobarns rättigheter.

- Många barn lever i dag i praktiken på två adresser och det finns kanske orsak att uppdatera lagstiftningen.

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson Anna-Maja Henriksson anna-maja henriksson

Det har blivit allt vanligare att skilsmässobarn bor varannan vecka hos sin mamma och varannan hos sin pappa, men enligt lag kan barnen ha bara en adress.. Det här leder ofta till problem av många olika slag, bland annat med skolskjutsar och hälsovård.

Enligt barnombudsman Tuomas Kurttila är det justitieministeriet som borde ta initiativ i frågan och tillsätta en arbetsgrupp för att få till stånd en lagreform. Justitieminister Anna-Maja Henriksson är åtminstone delvis med på noterna.

- Situationen har förändrats, och det finns anledning att se över ändamålsenligheten i dagens lagstiftning.

Den nuvarande regeringen har ändå inte så väldigt mycket tid kvar, och Henriksson säger att hon knappast kan ta något initiativ i det här skedet - det är svårt att binda upp nästa minister, säger hon.

Dessutom understryker hon att frågan berör många olika ministerier. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för lagstiftningen om barnbidrag, undervisnings- och kulturministeriet handhar frågor om skolskjutsar och finansministeriet ansvarar för befolkningsdatasystemen, medan justitieministeriet har lagstiftningen om umgängesrätt och vårdnaden av barn på sin lott.

Enligt Henriksson behöver man därför en arbetsgrupp med representanter för alla de här ministerierna för att fundera på hur man ska hantera de här frågorna i framtiden. Men frågan är viktig, anser hon, och måste absolut finnas på bordet och tas upp i nästa regeringsprogram.

- Jag tycker det är bra att man nu har börjat diskutera den här saken. Vad jag vet har den inte förekommit i någon större allmän diskussion - och åtminstone för mig har det varit ett obekant tema tills Svenska Yle nu lyfte upp frågan.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes