Hoppa till huvudinnehåll

Osäkert om Ingå får skadestånd för Merituulen koulu

Vy av Merituulen koulu inomhus
Elever och lärare har nu flyttat in i det nyrenoverade och utvidgade Merituulen koulu. Vy av Merituulen koulu inomhus Bild: Yle/Robert Ehrnsten merituuliskolan

Ingå har ännu inte fått besked om kommunen får ersättning för grundrenoveringen som orsakade mögelproblem i Merituulen koulu.

Tekniska kansliet har skickat in ett skadeståndskrav till byggnadsentreprenören som renoverade den finskspråkiga skolan.

Skadeanspråket är 300 000 euro.

Kommunen räknar ändå inte med att den får några pengar eftersom byggnadsentreprenören Quattrorakennus gick i konkurs år 2013.

- Jag tror sannolikheten är minimal. Konkursboet har lite pengar och många fodringsägare, säger samhällstekniska nämndens ordförande Peter Siggberg (SFP) och får medhåll av fullmäktigeordföranden Sari Wilhola (Samlingspartiet).

Konkursbolaget grundrenoverade skolbyggnaden år 2008. Då hette bolaget Rakennusgemini Oy.

Brev av involverade

Centralkansliet har tidigare gett samhällstekniska nämnden i uppgift att be om förklaringar och utlåtanden av arkitekten för det misslyckade bygget, dåvarande kommuningenjören och byggnadsövervakaren.

Jan Gröndahl, tidigare kommuningenjör i Ingå, jobbar i dag som teknisk direktör i Raseborg.

Peter Siggberg säger att man sammanställer svaren nu, men han tror inte utlåtandena av ovanstående parter leder till åtgärder.

Bolaget Vahanen ska också överlämna en lista på brister och fel som hittats i granskningar av byggnaden.

Samhällstekniska nämnden behandlar ärendet på sitt möte 17 mars.

Läs också