Hoppa till huvudinnehåll

Amanda och Oliver populäraste namnen ifjol

En baby sover i en bärsele
En baby sover i en bärsele Bild: Arja Lento sova

Det populäraste förnamnet som gavs till svenskspråkiga flickor ifjol var Amanda. För svenskspråkiga pojkar var det populäraste förnamnet Oliver. 38 flickor fick namnet Amanda och 33 pojkar fick namnet Oliver.

I fall man räknar med alla förnamn bland de svenskspråkiga var de populäraste namnen Maria, Sofia, Elisabeth, Alexandra och Linnea, och för pojkarna Johannes, Alexander, Erik, Mikael och Karl. Ett barn får ha högst tre förnamn.

Statistiken om de populäraste namnen baserar sig på informationen om de 58 343 barn som fick namn ifjol. Av dem var 28 542 flickor och 29 801 pojkar. 3 423 av barnen som föddes ifjol var svenskspråkiga. Sammanlagt föddes 59 523 barn ifjol.

Bland de finskspråkiga barnen var de populäraste namnen Sofia och Elias.

Namnuppgifterna samlas in av magistraten och Befolkningsregistercentralen. Läs mer om de 50 populäraste namnen här.

Läs också