Hoppa till huvudinnehåll

ECB börjar pumpa in pengar nästa vecka

Europeiska centralbankens huvudkontor i Frankfurt.
Europeiska centralbanken Europeiska centralbankens huvudkontor i Frankfurt. Bild: EPA / BORIS ROESSLER ecb

Europeiska centralbanken kommer att inleda de utlovade köpen av statsobligationer den 9 mars. ECB kommer att köpa statsskuldebrev för 60 miljarder euro per månad fram till hösten 2016.

Centralbanken skall köpa den offentliga sektorns skuldebrev som är noterade i euro. Samtidigt fortsätter inköpen av andra skulder och obligationer som inleddes i fjol.

Totalt väntas köpprogrammet uppgå till 1100 miljarder euro fram till september 2016 och det kan utvidgas ifall inflationen inte har stigit till ”nära, men under två procent”.

ECB:s chefdirektör Mario Draghi var nöjd då han presenterade besluten och de nya prognoserna på ECB-rådets möte i Nicosia, Cypern.

ECB:s chefdirektör Mario Draghi under ett tvådagars möte på Cypern
ECB-bossen Mario draghi på rådet möte i Nicosia ECB:s chefdirektör Mario Draghi under ett tvådagars möte på Cypern Bild: EPA/CYPRIOT PRESS OFFICE mario draghi

- Vi har redan sett betydande positiva effekter av våra beslut inom penningpolitiken. Speciellt har lånevillkoren för företag och hushåll förbättrats märkbart, sade Draghi på presskonferensen under eftermiddagen.

Tillväxten ökar

De senaste siffrorna från ECB:s prognosmakare visar på flera positiva tecken. Den reala BNP-tillväxten väntas bli 1,5 % år 2015, 1,9 % år 2016 och 1,9 % år 2017. Jämfört med prognosen från december 2014 har tillväxten för både 2015 och 2016 reviderats uppåt. Orsaken är det låga oljepriset, en sjunkande eurokurs och ECB:s penningpolitiska beslut.

Inflationen tar fart

Enligt Eurostat var inflationen i februari -0,3 procent. Enligt ECB:s prognos blir den genomsnittliga inflationen i år 0,0 %, nästa år 1,5 % och 1,8 % år 2017. Inflationen för 2015 har reviderats nedåt, medan nästa års inflation har reviderats uppåt.

- Barometerundersökningar gjorda i februari tyder på att den ekonomiska aktiviteten har ökat i början av året, sade chefdirektör Mario Draghi.

Efter beskeden från ECB sjönk euron till sin lägsta nivå på elva år. Avkastningen på en del obligationer har ökat som ett resultat av den högre förväntade inflationen de kommande åren.

ECB:s styrande råd beslöt att behålla styrräntorna på sin nuvarande nivå. Den viktigaste styrräntan ligger på 0,05 medan räntan på bankernas depositioner i centralbanken ligger på -0,20.

Läs också

Nyligen publicerat - Ekonomi