Hoppa till huvudinnehåll

Faror på sjukhuset ska stoppas i tid

Åbo universitetscentralsjukhus.
U-sjukhuset i Åbo. Åbo universitetscentralsjukhus. Bild: Yle/Lotta Sundström åbo universitets centralsjukhus

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt betjänar ett område med nästan 500 000 invånare och har 8000 anställda. Då tusentals patienter åker in och ut på de olika sjukhusavdelningarna kan vilka faror som helst uppstå - faror som man nu vill minimera.

Christel Lindqvist, mångårig avdelningsskötare på förlossningsavdelningen, minns en incident som inträffade nyligen.

Avdelningsskötare Christel Lindqvist.
Christel Lindqvist, avdelningsskötare. Avdelningsskötare Christel Lindqvist. Bild: Yle/Marie Söderman christel lindqvist

- Klockan var sex på morgonen då en lampa gick sönder på avdelningen. Lampan började ryka och luktade väldigt illa och vi tvingades evakuera alla föderskor. Ingenting allvarligare hände, men det blev en bra övning, berättar Lindqvist.

Kastrull glömdes bort

Nära ögat var det nyligen på en annan avdelning då en kastrull med nappar som skulle steriliseras glömdes på spisen och vattnet kokade bort. Napparna brände fast i bottnen och orsakade brandalarm.

Riktigt illa kunde det ha gått hösten 2011 då det började brinna på jourpolikliniken i A-sjukhuset. Ingen skadades då heller men 170 patienter evakuerades undan branden och akutmottagningen rökskadades svårt och var ur bruk flera veckor.

Sjukhusbranden 2011 på akutmottagningen. Bild: Yle sjukhusbrand

Ny säkerhetschef

För att minska riskerna i framtiden kommer sjukvårdsdistriktet nu att satsa ännu mer på säkerheten. I april i år anställs en säkerhetschef till.

- Vi vill satsa mer på patienternas säkerhet. Dessutom förutsätter personalen att de har en trygg arbetsplats. Myndigheterna ställer också allt högre krav på oss, säger nuvarande säkerhetschef Henrik Jalo.

Henrik Jalo.
Henrik Jalo, säkerhetschef. Henrik Jalo. Bild: Yle/Marie Söderman henrik jalo

Säkerhetschefen leder arbetet kring säkerheten, skapar utrymningsplaner, informerar personalen och ordnar också räddningsövningar i praktiken.

- Sjukhusbranden visade att det fanns saker att förbättra i brandsäkerheten. Vi har nu bättre brandtätning i väggar och rör, säger Jalo.

Då folk reser allt mer finns det också en risk för att de kommer hem och bär på parasiter eller andra ovanliga sjukdomar som kan sprida sig snabbt.

- Även då måste sjukhuset ha beredskap att ta hand om patienterna, säger Jalo.

Föreläsning om brandsäkerhet

Under onsdagen deltog kvinnoklinikens anställda i en föreläsning om brandsäkerhet. Ämnet var angeläget.

Anställda på kvinnokliniken vid ÅUCS sitter på föreläsning om brandsäkerhet.
Kvinnoklininkens anställda följde intresserat med då temat var brandsäkerhet. Anställda på kvinnokliniken vid ÅUCS sitter på föreläsning om brandsäkerhet. Bild: Yle/Marie Söderman kvinnokliniken

- Vi gick bland annat igenom hur man bör agera när brandalarmet ljuder. Vi blev påminda om hur man ska evakuera och det var bra, säger Lindqvist.

Jobbet som sjukskötare är mycket ansvarsfullt och då blir säkerheten också extra viktig, anser Lindqvist.

- Vi gör ett tungt treskiftesjobb men man måste vara alert hela tiden då vi handskas med mediciner. Det är också viktig att allting blir sagt och antecknat då en patient flyttar från en avdelning till en annan. Det finns många risker i det dagliga jobbet på avdelningen , säger Lindqvist.

Sjukhussäng i korridor.
Sjukhussäng i korridor. Bild: Yle/Lotta Sundström åucs förlossningsavdelning

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland