Hoppa till huvudinnehåll

Språklärare: Skolsvenskan ska förbli obligatorisk

Skolböcker.
Arkivbild. Skolböcker. Bild: YLE läroböcker,skolmaterial

Ja, det är lärarnas fel att finskspråkiga elever inte lär sig svenska. Åtminstone till en viss del. Det säger språkläraren Susanna Eriksson-Nummela. Men skolsvenskan ska förbli obligatorisk. Det anser alla deltagare i torsdagens Slaget efter tolv.

Språk ska läras ut så tidigt som möjligt. Och språk, speciellt svenska, ska vara ett obligatoriskt skolämne.

- Den som inte vill lära sig språk är lat. Jag förstår inte hur tre av fyra finländare vill slopa svenskan. Vi lever i en globaliserad värld där vi har nytta av varje språk vi lär oss, säger Susanna Eriksson-Nummela, språklärare för årskurs 7-9 i Merenkurkun koulu i Vasa.

Det är också debatten om "pakkoruotsi" som påverkar de unga. Det tror språkforskaren Katri Karjalainen.

- För det första så har debatten pågått så otroligt länge. För det andra ser vi en snedvriden bild av verkligheten i medierna, där talas det ofta om att svenska tar utrymme från andra spårk. Det finns inga forskningsbelägg för det, säger Karjalainen, projektledare för Flerspråkighetsinstitutet som är gemensamt för Vasa universitet och Åbo Akademi.

- Ja, vi har ett obehagligt samhällsklimat när det kommer till språkfrågor. Vi har folkvalda och övriga beslutfattare som säger att det är onödigt att lära sig svenska. Det är klart att ungdomar och elever påverkas av det här. Svenska öppnar dörrar. De dörrarna ska vi inte stänga, säger Calle Koskela, viceordförande i Vasa ungdomsfullmäktige.

Obligatoriskt är bra

Obligatoriska språkstudier är bättre än frivilliga. Då behövs inga ställningstaganden. Man bara lär sig. Det är Eriksson-Nummela övertygad om.

- Ett barn kan omöjligt veta vilka språk de kommer att ha nytta av i framtiden. Det här inser eleverna som jag undervisar i både svenska och engelska. Jag frågade vad de anser om "tvångssvenska". De berättade för mig att de skulle fortsätta sina studier i svenska även om det blev valbart.

- Precis som med många saker här i livet behövs det först lite tvång för att vi ska inse nyttan, säger Karjalainen, som tycker att debatten om skolsvenskan borde ta en ny riktning.

- Vi borde sätta mera energi på att tala om hur vi ska lära ut språk, säger Karjalainen.

Men det är inte själva undervisningen som är problemet. Det är lärarna själva som till viss del misslyckas i sitt arbete.

- Man understyker allt för ofta, och felaktigt, rättspråklighet. Herrejösses, huvudsaken är ju att man kan uttycka sig och bli förstådd muntligt och skriftligt. Men det behöver inte vara perfekt, säger Eriksson-Nummelin.

Det här kommer att synas i den nya läroplanen som träder i kraft 2016.

- Mod ska värdesättas. Man ska våga tala svenska och finska. Oavsett om språket flyter eller inte. Vi har fortfarande en utopi om en perfekt språkanvändare. Det finns ingen sådan, säger Karjalainen.

Diskussionen om skolsvenskan fortsätter i programmet Obs debatt i kväll, torsdag, klockan 19.55 på Yle fem. Delta i debatten via Twitter med #yledebatt.

Läs också!

Slaget om svenskan inte över
Regionala lösningar hotar inte svenskan

Läs också